paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$1,00 -0.2%
0,00002850 BTC 1.5%
0,00045766 ETH 0.2%
3.848 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$794.481.494
KL giao dịch trong 24 giờ
$46.650.108
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,984035 / $1,02
Cung lưu thông
793.541.417 / 793.541.417

Paxos Standard SATS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-06-21 2.228.972.455.392 sats 139.968.840.362 sats 2.808,00 sats N/A
2021-06-20 2.225.423.912.522 sats 164.785.475.052 sats 2.805,98 sats 2.808,00 sats
2021-06-19 2.213.233.186.455 sats 151.841.636.883 sats 2.791,10 sats 2.805,98 sats
2021-06-18 2.101.115.036.850 sats 128.527.014.890 sats 2.633,18 sats 2.791,10 sats
2021-06-17 2.187.636.011.367 sats 135.774.366.910 sats 2.614,38 sats 2.633,18 sats
2021-06-16 2.248.438.754.636 sats 125.183.570.035 sats 2.482,35 sats 2.614,38 sats
2021-06-15 2.343.014.617.840 sats 160.432.230.177 sats 2.470,64 sats 2.482,35 sats
2021-06-14 2.524.377.491.511 sats 146.692.491.140 sats 2.569,20 sats 2.470,64 sats
2021-06-13 2.744.297.101.612 sats 156.509.082.599 sats 2.802,79 sats 2.569,20 sats
2021-06-12 2.643.612.933.097 sats 143.039.968.935 sats 2.688,27 sats 2.802,79 sats
2021-06-11 2.917.220.442.835 sats 157.417.093.954 sats 2.714,39 sats 2.688,27 sats
2021-06-10 2.927.234.347.381 sats 183.177.572.301 sats 2.674,04 sats 2.714,39 sats
2021-06-09 3.466.864.031.061 sats 209.782.169.766 sats 2.984,42 sats 2.674,04 sats
2021-06-08 3.301.185.443.837 sats 180.396.746.817 sats 2.956,04 sats 2.984,42 sats
2021-06-07 3.040.192.273.192 sats 135.025.205.607 sats 2.798,82 sats 2.956,04 sats
2021-06-06 3.185.383.831.923 sats 162.536.148.782 sats 2.827,20 sats 2.798,82 sats
2021-06-05 3.050.635.716.309 sats 154.053.698.876 sats 2.707,53 sats 2.827,20 sats
2021-06-04 2.969.902.813.040 sats 141.718.983.910 sats 2.556,68 sats 2.707,53 sats
2021-06-03 3.299.154.619.467 sats 138.092.150.911 sats 2.655,94 sats 2.556,68 sats
2021-06-02 3.431.670.422.759 sats 121.622.989.166 sats 2.731,52 sats 2.655,94 sats
2021-06-01 3.297.963.184.372 sats 150.871.115.101 sats 2.681,00 sats 2.731,52 sats
2021-05-31 3.551.250.181.825 sats 137.971.350.509 sats 2.802,21 sats 2.681,00 sats
2021-05-30 3.673.583.252.898 sats 152.814.579.187 sats 2.891,59 sats 2.802,21 sats
2021-05-29 3.551.067.096.575 sats 215.349.769.844 sats 2.803,64 sats 2.891,59 sats
2021-05-28 3.440.027.861.288 sats 143.655.659.319 sats 2.594,88 sats 2.803,64 sats
2021-05-27 3.361.665.810.839 sats 164.023.649.686 sats 2.550,34 sats 2.594,88 sats
2021-05-26 3.524.218.867.102 sats 198.252.286.001 sats 2.615,31 sats 2.550,34 sats
2021-05-25 3.639.506.893.714 sats 226.107.112.738 sats 2.589,14 sats 2.615,31 sats
2021-05-24 4.119.362.938.277 sats 273.016.008.962 sats 2.883,62 sats 2.589,14 sats
2021-05-23 3.772.933.221.599 sats 262.182.852.265 sats 2.656,97 sats 2.883,62 sats
2021-05-22 3.791.911.763.890 sats 273.442.590.827 sats 2.695,41 sats 2.656,97 sats
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android