Tiền ảo: 6244
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 199.896.703.035 $ 2,1%
Lưu lượng 24 giờ: 43.306.838.957 $
Ưu thế:
BTC 66,8%
ETH 8,02%
XRP 4,79%
paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$0,999013 0,064%
0,00677264 ETH -1,8%
468 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$234.513.296
KL giao dịch trong 24 giờ
$233.564.865
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,995181 / $1,01
Cung lưu thông
234.353.952 / 234.353.952
PAX
USD

Paxos Standard (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-06 9,48 kr N/A
2019-12-05 9,51 kr 9,48 kr
2019-12-04 9,51 kr 9,51 kr
2019-12-03 9,53 kr 9,51 kr
2019-12-02 9,57 kr 9,53 kr
2019-12-01 9,57 kr 9,57 kr
2019-11-30 9,58 kr 9,57 kr
2019-11-29 9,57 kr 9,58 kr
2019-11-28 9,55 kr 9,57 kr
2019-11-27 9,60 kr 9,55 kr
2019-11-26 9,65 kr 9,60 kr
2019-11-25 9,63 kr 9,65 kr
2019-11-24 9,66 kr 9,63 kr
2019-11-23 9,66 kr 9,66 kr
2019-11-22 9,66 kr 9,66 kr
2019-11-21 9,67 kr 9,66 kr
2019-11-20 9,66 kr 9,67 kr
2019-11-19 9,69 kr 9,66 kr
2019-11-18 9,65 kr 9,69 kr
2019-11-17 9,71 kr 9,65 kr
2019-11-16 9,65 kr 9,71 kr
2019-11-15 9,69 kr 9,65 kr
2019-11-14 9,74 kr 9,69 kr
2019-11-13 9,72 kr 9,74 kr
2019-11-12 9,70 kr 9,72 kr
2019-11-11 9,73 kr 9,70 kr
2019-11-10 9,71 kr 9,73 kr
2019-11-09 9,71 kr 9,71 kr
2019-11-08 9,64 kr 9,71 kr
2019-11-07 9,62 kr 9,64 kr
2019-11-06 9,65 kr 9,62 kr