👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$1,01 0,66%
0,00569858 ETH -4,2%
520 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$223.604.498
KL giao dịch trong 24 giờ
$408.852.639
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,995272 / $1,01
Cung lưu thông
222.720.100 / 222.720.100
PAX
USD

Paxos Standard (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-19 30,43 ฿ N/A
2020-01-18 30,40 ฿ 30,43 ฿
2020-01-17 30,40 ฿ 30,40 ฿
2020-01-16 30,34 ฿ 30,40 ฿
2020-01-15 30,17 ฿ 30,34 ฿
2020-01-14 30,20 ฿ 30,17 ฿
2020-01-13 30,26 ฿ 30,20 ฿
2020-01-12 30,12 ฿ 30,26 ฿
2020-01-11 30,33 ฿ 30,12 ฿
2020-01-10 30,26 ฿ 30,33 ฿
2020-01-09 30,25 ฿ 30,26 ฿
2020-01-08 30,24 ฿ 30,25 ฿
2020-01-07 30,11 ฿ 30,24 ฿
2020-01-06 30,14 ฿ 30,11 ฿
2020-01-05 30,20 ฿ 30,14 ฿
2020-01-04 30,24 ฿ 30,20 ฿
2020-01-03 30,24 ฿ 30,24 ฿
2020-01-02 30,21 ฿ 30,24 ฿
2020-01-01 29,79 ฿ 30,21 ฿
2019-12-31 30,09 ฿ 29,79 ฿
2019-12-30 30,15 ฿ 30,09 ฿
2019-12-29 30,18 ฿ 30,15 ฿
2019-12-28 30,18 ฿ 30,18 ฿
2019-12-27 30,21 ฿ 30,18 ฿
2019-12-26 30,20 ฿ 30,21 ฿
2019-12-25 30,12 ฿ 30,20 ฿
2019-12-24 30,21 ฿ 30,12 ฿
2019-12-23 30,27 ฿ 30,21 ฿
2019-12-22 30,21 ฿ 30,27 ฿
2019-12-21 30,22 ฿ 30,21 ฿
2019-12-20 30,23 ฿ 30,22 ฿
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android