🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$0,997744 -0.3%
0,00001710 BTC -1.1%
0,00025303 ETH -10.4%
3.243 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.173.505.757
KL giao dịch trong 24 giờ
$126.329.772
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,993566 / $1,01
Cung lưu thông
1.174.559.055 / 1.174.559.055
PAX
USD

Paxos Standard THB (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-09 36.435.456.929 ฿ 3.793.244.134 ฿ 31,02 ฿ N/A
2021-05-08 36.227.084.488 ฿ 2.530.728.659 ฿ 31,01 ฿ 31,02 ฿
2021-05-07 37.874.182.205 ฿ 2.509.977.356 ฿ 31,19 ฿ 31,01 ฿
2021-05-06 37.529.140.113 ฿ 2.870.840.776 ฿ 31,16 ฿ 31,19 ฿
2021-05-05 37.162.756.619 ฿ 3.036.145.871 ฿ 31,01 ฿ 31,16 ฿
2021-05-04 37.140.577.803 ฿ 2.764.326.163 ฿ 31,12 ฿ 31,01 ฿
2021-05-03 37.231.017.112 ฿ 2.003.875.553 ฿ 31,24 ฿ 31,12 ฿
2021-05-02 37.186.581.870 ฿ 2.322.057.935 ฿ 31,16 ฿ 31,24 ฿
2021-05-01 36.891.764.118 ฿ 2.672.400.458 ฿ 31,16 ฿ 31,16 ฿
2021-04-30 37.183.812.726 ฿ 2.089.773.374 ฿ 31,21 ฿ 31,16 ฿
2021-04-29 34.263.680.984 ฿ 1.889.780.397 ฿ 31,32 ฿ 31,21 ฿
2021-04-28 34.969.416.218 ฿ 2.285.816.867 ฿ 31,28 ฿ 31,32 ฿
2021-04-27 36.625.220.978 ฿ 2.620.423.660 ฿ 31,39 ฿ 31,28 ฿
2021-04-26 34.614.106.204 ฿ 2.045.289.776 ฿ 31,37 ฿ 31,39 ฿
2021-04-25 35.034.493.583 ฿ 2.051.350.433 ฿ 31,30 ฿ 31,37 ฿
2021-04-24 33.856.852.153 ฿ 2.902.354.065 ฿ 31,51 ฿ 31,30 ฿
2021-04-23 33.413.405.990 ฿ 3.538.544.421 ฿ 31,51 ฿ 31,51 ฿
2021-04-22 32.812.256.058 ฿ 2.238.571.876 ฿ 31,33 ฿ 31,51 ฿
2021-04-21 33.905.548.674 ฿ 3.189.134.423 ฿ 31,21 ฿ 31,33 ฿
2021-04-20 30.012.687.276 ฿ 2.352.243.155 ฿ 31,17 ฿ 31,21 ฿
2021-04-19 33.531.766.198 ฿ 3.798.978.133 ฿ 31,12 ฿ 31,17 ฿
2021-04-18 32.626.888.546 ฿ 2.441.615.078 ฿ 31,19 ฿ 31,12 ฿
2021-04-17 31.221.896.452 ฿ 3.089.629.723 ฿ 31,12 ฿ 31,19 ฿
2021-04-16 27.722.307.098 ฿ 2.484.393.285 ฿ 31,14 ฿ 31,12 ฿
2021-04-15 28.583.957.903 ฿ 2.961.833.867 ฿ 31,33 ฿ 31,14 ฿
2021-04-14 29.485.961.556 ฿ 3.301.812.478 ฿ 31,48 ฿ 31,33 ฿
2021-04-13 28.405.111.212 ฿ 2.276.490.954 ฿ 31,53 ฿ 31,48 ฿
2021-04-12 28.639.591.597 ฿ 2.060.289.112 ฿ 31,49 ฿ 31,53 ฿
2021-04-11 28.653.473.603 ฿ 2.018.234.789 ฿ 31,55 ฿ 31,49 ฿
2021-04-10 28.740.962.467 ฿ 2.097.443.349 ฿ 31,48 ฿ 31,55 ฿
2021-04-09 28.323.242.957 ฿ 1.761.238.514 ฿ 31,52 ฿ 31,48 ฿
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android