Tiền ảo: 6310
Sàn giao dịch: 400
Giá trị vốn hóa thị trường: 193.582.830.526 $ 0,84%
Lưu lượng 24 giờ: 37.500.547.470 $
Ưu thế:
BTC 66,5%
ETH 8,03%
XRP 4,87%
paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$1,00 0,084%
0,00701075 ETH -0,56%
476 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$229.133.700
KL giao dịch trong 24 giờ
$238.477.062
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,996703 / $1,01
Cung lưu thông
228.918.463 / 228.918.463
PAX
USD

Paxos Standard (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-15 30,24 NT$ N/A
2019-12-14 30,26 NT$ 30,24 NT$
2019-12-13 30,32 NT$ 30,26 NT$
2019-12-12 30,34 NT$ 30,32 NT$
2019-12-11 30,49 NT$ 30,34 NT$
2019-12-10 30,45 NT$ 30,49 NT$
2019-12-09 30,36 NT$ 30,45 NT$
2019-12-08 30,40 NT$ 30,36 NT$
2019-12-07 30,48 NT$ 30,40 NT$
2019-12-06 30,39 NT$ 30,48 NT$
2019-12-05 30,43 NT$ 30,39 NT$
2019-12-04 30,42 NT$ 30,43 NT$
2019-12-03 30,41 NT$ 30,42 NT$
2019-12-02 30,51 NT$ 30,41 NT$
2019-12-01 30,51 NT$ 30,51 NT$
2019-11-30 30,54 NT$ 30,51 NT$
2019-11-29 30,49 NT$ 30,54 NT$
2019-11-28 30,37 NT$ 30,49 NT$
2019-11-27 30,50 NT$ 30,37 NT$
2019-11-26 30,50 NT$ 30,50 NT$
2019-11-25 30,57 NT$ 30,50 NT$
2019-11-24 30,69 NT$ 30,57 NT$
2019-11-23 30,70 NT$ 30,69 NT$
2019-11-22 30,61 NT$ 30,70 NT$
2019-11-21 30,55 NT$ 30,61 NT$
2019-11-20 30,52 NT$ 30,55 NT$
2019-11-19 30,63 NT$ 30,52 NT$
2019-11-18 30,55 NT$ 30,63 NT$
2019-11-17 30,67 NT$ 30,55 NT$
2019-11-16 30,52 NT$ 30,67 NT$
2019-11-15 30,47 NT$ 30,52 NT$