Tiền ảo: 6246
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 203.938.921.077 $ 2,4%
Lưu lượng 24 giờ: 40.088.015.821 $
Ưu thế:
BTC 66,9%
ETH 7,93%
XRP 4,79%
paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$1,00 0,20%
0,00673631 ETH -0,76%
470 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$235.785.760
KL giao dịch trong 24 giờ
$394.947.467
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,997051 / $1,01
Cung lưu thông
235.668.927 / 235.668.927
PAX
USD

Paxos Standard (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-07 0,060394 XAG N/A
2019-12-06 0,058881 XAG 0,060394 XAG
2019-12-05 0,059249 XAG 0,058881 XAG
2019-12-04 0,058184 XAG 0,059249 XAG
2019-12-03 0,059039 XAG 0,058184 XAG
2019-12-02 0,058896 XAG 0,059039 XAG
2019-12-01 0,058743 XAG 0,058896 XAG
2019-11-30 0,058798 XAG 0,058743 XAG
2019-11-29 0,059089 XAG 0,058798 XAG
2019-11-28 0,058683 XAG 0,059089 XAG
2019-11-27 0,058601 XAG 0,058683 XAG
2019-11-26 0,059398 XAG 0,058601 XAG
2019-11-25 0,059077 XAG 0,059398 XAG
2019-11-24 0,059052 XAG 0,059077 XAG
2019-11-23 0,059056 XAG 0,059052 XAG
2019-11-22 0,058754 XAG 0,059056 XAG
2019-11-21 0,058398 XAG 0,058754 XAG
2019-11-20 0,058429 XAG 0,058398 XAG
2019-11-19 0,058971 XAG 0,058429 XAG
2019-11-18 0,058950 XAG 0,058971 XAG
2019-11-17 0,059268 XAG 0,058950 XAG
2019-11-16 0,058980 XAG 0,059268 XAG
2019-11-15 0,058852 XAG 0,058980 XAG
2019-11-14 0,058959 XAG 0,058852 XAG
2019-11-13 0,059530 XAG 0,058959 XAG
2019-11-12 0,059422 XAG 0,059530 XAG
2019-11-11 0,059531 XAG 0,059422 XAG
2019-11-10 0,059556 XAG 0,059531 XAG
2019-11-09 0,059587 XAG 0,059556 XAG
2019-11-08 0,058483 XAG 0,059587 XAG
2019-11-07 0,056736 XAG 0,058483 XAG