paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$0,998135 -0.5%
0,00002883 BTC 2.6%
0,00046540 ETH 2.0%
3.849 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$793.561.703
KL giao dịch trong 24 giờ
$45.774.613
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,984035 / $1,02
Cung lưu thông
793.541.417 / 793.541.417

Paxos Standard XAG (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-06-21 30.780.895 XAG 1.933.087 XAG 0,03878080 XAG N/A
2021-06-20 30.747.131 XAG 2.273.839 XAG 0,03871917 XAG 0,03878080 XAG
2021-06-19 30.748.453 XAG 2.108.697 XAG 0,03876127 XAG 0,03871917 XAG
2021-06-18 30.741.418 XAG 1.887.692 XAG 0,03867383 XAG 0,03876127 XAG
2021-06-17 30.768.988 XAG 1.911.274 XAG 0,03680218 XAG 0,03867383 XAG
2021-06-16 32.814.825 XAG 1.825.695 XAG 0,03620289 XAG 0,03680218 XAG
2021-06-15 34.103.394 XAG 2.337.252 XAG 0,03599345 XAG 0,03620289 XAG
2021-06-14 35.239.690 XAG 2.055.892 XAG 0,03600731 XAG 0,03599345 XAG
2021-06-13 35.248.288 XAG 1.999.629 XAG 0,03580969 XAG 0,03600731 XAG
2021-06-12 35.267.539 XAG 1.908.945 XAG 0,03587637 XAG 0,03580969 XAG
2021-06-11 38.452.427 XAG 2.066.222 XAG 0,03562854 XAG 0,03587637 XAG
2021-06-10 39.508.273 XAG 2.471.255 XAG 0,03607563 XAG 0,03562854 XAG
2021-06-09 42.114.966 XAG 2.547.591 XAG 0,03624274 XAG 0,03607563 XAG
2021-06-08 40.064.653 XAG 2.170.290 XAG 0,03556307 XAG 0,03624274 XAG
2021-06-07 39.070.533 XAG 1.741.334 XAG 0,03609462 XAG 0,03556307 XAG
2021-06-06 40.540.347 XAG 2.071.485 XAG 0,03603193 XAG 0,03609462 XAG
2021-06-05 40.518.963 XAG 2.046.888 XAG 0,03597460 XAG 0,03603193 XAG
2021-06-04 42.450.521 XAG 2.026.544 XAG 0,03655991 XAG 0,03597460 XAG
2021-06-03 44.059.643 XAG 1.844.197 XAG 0,03546961 XAG 0,03655991 XAG
2021-06-02 45.251.440 XAG 1.602.687 XAG 0,03599456 XAG 0,03546961 XAG
2021-06-01 43.828.327 XAG 2.004.876 XAG 0,03562692 XAG 0,03599456 XAG
2021-05-31 45.299.088 XAG 1.759.552 XAG 0,03573669 XAG 0,03562692 XAG
2021-05-30 45.639.447 XAG 1.893.013 XAG 0,03582000 XAG 0,03573669 XAG
2021-05-29 45.366.847 XAG 2.752.041 XAG 0,03582887 XAG 0,03582000 XAG
2021-05-28 47.579.039 XAG 1.982.993 XAG 0,03581921 XAG 0,03582887 XAG
2021-05-27 47.577.344 XAG 2.320.825 XAG 0,03608561 XAG 0,03581921 XAG
2021-05-26 48.090.086 XAG 2.709.699 XAG 0,03574590 XAG 0,03608561 XAG
2021-05-25 50.732.707 XAG 3.149.377 XAG 0,03606338 XAG 0,03574590 XAG
2021-05-24 51.778.281 XAG 3.438.845 XAG 0,03632134 XAG 0,03606338 XAG
2021-05-23 51.454.066 XAG 3.572.657 XAG 0,03620543 XAG 0,03632134 XAG
2021-05-22 50.897.576 XAG 3.685.075 XAG 0,03632495 XAG 0,03620543 XAG
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android