👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$1,00 0.1%
0,00437250 ETH -1.9%
609 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$199.855.067
KL giao dịch trong 24 giờ
$373.978.481
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,994655 / $1,02
Cung lưu thông
199.687.495 / 199.687.495
PAX
USD

Paxos Standard (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-29 0,00062897 XAU N/A
2020-02-28 0,00060967 XAU 0,00062897 XAU
2020-02-27 0,00060807 XAU 0,00060967 XAU
2020-02-26 0,00060897 XAU 0,00060807 XAU
2020-02-25 0,00060559 XAU 0,00060897 XAU
2020-02-24 0,00059893 XAU 0,00060559 XAU
2020-02-23 0,00060753 XAU 0,00059893 XAU
2020-02-22 0,00060710 XAU 0,00060753 XAU
2020-02-21 0,00061616 XAU 0,00060710 XAU
2020-02-20 0,00061926 XAU 0,00061616 XAU
2020-02-19 0,00062187 XAU 0,00061926 XAU
2020-02-18 0,00063223 XAU 0,00062187 XAU
2020-02-17 0,00063094 XAU 0,00063223 XAU
2020-02-16 0,00063092 XAU 0,00063094 XAU
2020-02-15 0,00063149 XAU 0,00063092 XAU
2020-02-14 0,00063300 XAU 0,00063149 XAU
2020-02-13 0,00063690 XAU 0,00063300 XAU
2020-02-12 0,00063582 XAU 0,00063690 XAU
2020-02-11 0,00063698 XAU 0,00063582 XAU
2020-02-10 0,00063781 XAU 0,00063698 XAU
2020-02-09 0,00063616 XAU 0,00063781 XAU
2020-02-08 0,00063860 XAU 0,00063616 XAU
2020-02-07 0,00063803 XAU 0,00063860 XAU
2020-02-06 0,00064157 XAU 0,00063803 XAU
2020-02-05 0,00064562 XAU 0,00064157 XAU
2020-02-04 0,00063579 XAU 0,00064562 XAU
2020-02-03 0,00062881 XAU 0,00063579 XAU
2020-02-02 0,00062858 XAU 0,00062881 XAU
2020-02-01 0,00062679 XAU 0,00062858 XAU
2020-01-31 0,00063552 XAU 0,00062679 XAU
2020-01-30 0,00063284 XAU 0,00063552 XAU
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android