Rank #84
4.091 người thích điều này
paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$0,999434 1.0%
0,00002526 BTC -2.8%
0,00043908 ETH 0.6%
4.091 người thích điều này
$0,987940
24H Range
$1,01
Vốn hóa thị trường $919.464.519
KL giao dịch trong 24 giờ $68.877.021
Cung lưu thông 920.798.254
Total Supply 920.798.254
Show Info
Hide Info

Paxos Standard XLM (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-07-28 3.525.697.791 XLM 282.321.978 XLM 3,824452 XLM N/A
2021-07-27 3.514.168.880 XLM 376.239.884 XLM 3,819261 XLM 3,824452 XLM
2021-07-26 3.486.560.481 XLM 176.382.317 XLM 3,825856 XLM 3,819261 XLM
2021-07-25 3.399.938.745 XLM 230.613.360 XLM 3,747062 XLM 3,825856 XLM
2021-07-24 3.374.839.618 XLM 185.862.843 XLM 3,722547 XLM 3,747062 XLM
2021-07-23 3.438.473.464 XLM 241.597.647 XLM 3,795308 XLM 3,722547 XLM
2021-07-22 3.976.379.992 XLM 336.698.955 XLM 4,388907 XLM 3,795308 XLM
2021-07-21 4.206.270.897 XLM 175.279.883 XLM 4,683657 XLM 4,388907 XLM
2021-07-20 4.164.769.616 XLM 146.335.450 XLM 4,660523 XLM 4,683657 XLM
2021-07-19 3.843.613.367 XLM 149.562.406 XLM 4,314451 XLM 4,660523 XLM
2021-07-18 3.805.756.659 XLM 150.293.442 XLM 4,280814 XLM 4,314451 XLM
2021-07-17 3.732.315.687 XLM 140.497.027 XLM 4,210016 XLM 4,280814 XLM
2021-07-16 3.714.503.245 XLM 136.890.193 XLM 4,187065 XLM 4,210016 XLM
2021-07-15 3.694.355.258 XLM 131.406.103 XLM 4,157950 XLM 4,187065 XLM
2021-07-14 3.805.565.472 XLM 275.978.713 XLM 4,283231 XLM 4,157950 XLM
2021-07-13 3.781.584.360 XLM 321.653.814 XLM 4,163155 XLM 4,283231 XLM
2021-07-12 3.735.691.499 XLM 230.248.999 XLM 4,054225 XLM 4,163155 XLM
2021-07-11 3.727.550.787 XLM 274.431.123 XLM 4,048831 XLM 4,054225 XLM
2021-07-10 3.706.101.147 XLM 355.276.284 XLM 4,023555 XLM 4,048831 XLM
2021-07-09 3.839.879.707 XLM 415.879.811 XLM 4,099616 XLM 4,023555 XLM
2021-07-08 3.648.488.687 XLM 291.518.969 XLM 3,873636 XLM 4,099616 XLM
2021-07-07 3.624.456.216 XLM 219.620.363 XLM 3,848628 XLM 3,873636 XLM
2021-07-06 3.510.695.638 XLM 251.941.183 XLM 3,887542 XLM 3,848628 XLM
2021-07-05 3.366.795.125 XLM 213.967.373 XLM 3,718718 XLM 3,887542 XLM
2021-07-04 3.352.183.593 XLM 211.408.030 XLM 3,783547 XLM 3,718718 XLM
2021-07-03 3.357.673.308 XLM 151.695.004 XLM 3,786057 XLM 3,783547 XLM
2021-07-02 3.032.265.036 XLM 161.343.047 XLM 3,695860 XLM 3,786057 XLM
2021-07-01 2.988.272.235 XLM 157.639.255 XLM 3,554685 XLM 3,695860 XLM
2021-06-30 2.967.030.410 XLM 151.324.112 XLM 3,551625 XLM 3,554685 XLM
2021-06-29 3.100.858.629 XLM 158.518.801 XLM 3,783961 XLM 3,551625 XLM
2021-06-28 3.480.410.814 XLM 197.252.145 XLM 3,867756 XLM 3,783961 XLM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android