paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$0,999115 -0.1%
0,00002937 BTC -7.1%
0,00050143 ETH -6.0%
3.881 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$775.988.277
KL giao dịch trong 24 giờ
$74.238.325
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,987315 / $1,04
Cung lưu thông
778.295.414 / 778.295.414

Paxos Standard YFI (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-06-23 27.345 YFI 2.671 YFI 0,00003522 YFI N/A
2021-06-22 25.660 YFI 1.800 YFI 0,00003388 YFI 0,00003522 YFI
2021-06-21 22.048 YFI 1.385 YFI 0,00002779 YFI 0,00003388 YFI
2021-06-20 23.754 YFI 1.758 YFI 0,00002994 YFI 0,00002779 YFI
2021-06-19 23.263 YFI 1.598 YFI 0,00002938 YFI 0,00002994 YFI
2021-06-18 22.049 YFI 1.346 YFI 0,00002758 YFI 0,00002938 YFI
2021-06-17 23.062 YFI 1.430 YFI 0,00002754 YFI 0,00002758 YFI
2021-06-16 23.142 YFI 1.288 YFI 0,00002555 YFI 0,00002754 YFI
2021-06-15 24.098 YFI 1.649 YFI 0,00002539 YFI 0,00002555 YFI
2021-06-14 25.533 YFI 1.480 YFI 0,00002593 YFI 0,00002539 YFI
2021-06-13 26.828 YFI 1.530 YFI 0,00002741 YFI 0,00002593 YFI
2021-06-12 26.823 YFI 1.447 YFI 0,00002720 YFI 0,00002741 YFI
2021-06-11 28.164 YFI 1.525 YFI 0,00002630 YFI 0,00002720 YFI
2021-06-10 27.132 YFI 1.700 YFI 0,00002482 YFI 0,00002630 YFI
2021-06-09 29.122 YFI 1.764 YFI 0,00002509 YFI 0,00002482 YFI
2021-06-08 27.618 YFI 1.510 YFI 0,00002474 YFI 0,00002509 YFI
2021-06-07 25.271 YFI 1.123 YFI 0,00002327 YFI 0,00002474 YFI
2021-06-06 26.854 YFI 1.363 YFI 0,00002371 YFI 0,00002327 YFI
2021-06-05 26.353 YFI 1.332 YFI 0,00002341 YFI 0,00002371 YFI
2021-06-04 25.225 YFI 1.207 YFI 0,00002177 YFI 0,00002341 YFI
2021-06-03 27.376 YFI 1.146 YFI 0,00002204 YFI 0,00002177 YFI
2021-06-02 27.802 YFI 987,763 YFI 0,00002218 YFI 0,00002204 YFI
2021-06-01 26.104 YFI 1.197 YFI 0,00002127 YFI 0,00002218 YFI
2021-05-31 30.162 YFI 1.174 YFI 0,00002384 YFI 0,00002127 YFI
2021-05-30 31.921 YFI 1.342 YFI 0,00002539 YFI 0,00002384 YFI
2021-05-29 30.766 YFI 1.867 YFI 0,00002430 YFI 0,00002539 YFI
2021-05-28 28.231 YFI 1.181 YFI 0,00002133 YFI 0,00002430 YFI
2021-05-27 26.545 YFI 1.286 YFI 0,00001999 YFI 0,00002133 YFI
2021-05-26 28.791 YFI 1.620 YFI 0,00002138 YFI 0,00001999 YFI
2021-05-25 29.007 YFI 1.811 YFI 0,00002073 YFI 0,00002138 YFI
2021-05-24 43.658 YFI 2.872 YFI 0,00003033 YFI 0,00002073 YFI
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android