Tìm kiếm
Tiền ảo: 4371
Sàn giao dịch: 307
Giá trị vốn hóa thị trường: 176.601.820.783 $ -2,7%
Lưu lượng 24 giờ: 35.884.279.647 $
Ưu thế:
BTC 52,4%
ETH 10,0%
XRP 7,58%
paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$0,994644 -0,41%
0,00593935 ETH 2,9%
Giá trị vốn hóa thị trường
$108.123.838
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.590.428.644
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,993394 / $1,00
Nguồn cung khả dụng
108.706.082 / 108.706.082
PAX
USD

Sàn giao dịch Paxos Standard

# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
1
1 $
0,9919 USDT
-
2.514.556.342 $
2523325773,329 PAX
96,90% Gần đây
2
ZB ZB
1 $
0,9919 USDT
0.08%
18.799.275 $
18866753,145 PAX
0,72% Gần đây
3
1 $
0,9914 USDT
0.56%
11.132.001 $
11158988,510 PAX
0,43% Gần đây
4
ZB ZB
5.258 $
5253,79 PAX
0.19%
8.375.910 $
1593,085 BTC
0,32% Gần đây
5
5.249 $
5266,91 PAX
0.11%
5.597.815 $
1066,493 BTC
0,22% Gần đây
6
ZB ZB
168 $
167,96 PAX
0.19%
5.145.951 $
30676,311 ETH
0,20% Gần đây
7
ZB ZB
1 $
6,8848 QC
0.01%
4.176.173 $
4196280,030 PAX
0,16% Gần đây
8
1 $
0,9937 USDT
0.01%
2.789.490 $
2794100,528 PAX
0,11% Gần đây
9
1 $
0,9918 USDT
0.04%
2.700.674 $
2710641,510 PAX
0,10% Gần đây
10
1 $
0,00019013 BTC
4.09%
2.628.214 $
2634227,100 PAX
0,10% Gần đây
11
1 $
0,992 USDT
0.69%
2.627.692 $
2636545,700 PAX
0,10% Gần đây
12
1 $
0,9918 USDT
2.85%
2.259.600 $
2267709,260 PAX
0,09% Gần đây
13
1 $
1 USD
9.85%
2.081.236 $
2081236,080 PAX
0,08% Gần đây
14
1 $
0,0001903 BTC
0.26%
1.539.350 $
1541493,866 PAX
0,06% Gần đây
15
1 $
0,0001903 BTC
0.32%
1.303.591 $
1305488,960 PAX
0,05% Gần đây
16
0 $
0,12802 PAX
-
1.020.808 $
7993904,246 BTMX
0,04% Gần đây
17
1 $
0,98338713 USDT
0.9%
855.992 $
867981,990 PAX
0,03% Gần đây
18
1 $
0,00590782 ETH
0.99%
815.576 $
824114,730 PAX
0,03% Gần đây
19
1 $
0,9923 USDT
0.01%
759.907 $
761058,810 PAX
0,03% Gần đây
20
5.247 $
5266 PAX
0.13%
690.554 $
131,604 BTC
0,03% Gần đây
21
1 $
0,992 USDT
0.1%
618.884 $
620090,842 PAX
0,02% Gần đây
22
23 $
23,4875 PAX
0.45%
568.947 $
24314,301 BNB
0,02% Gần đây
23
EXX EXX
1 $
0,789296 USDT
12.36%
561.382 $
708014,580 PAX
0,02% Gần đây
24
EXX EXX
1 $
0,000143 BTC
18.07%
534.956 $
712939,940 PAX
0,02% Gần đây
25
FEX FEX
1 $
0,9917 USDT
5.62%
530.956 $
533323,690 PAX
0,02% Gần đây
26
168 $
168,23 PAX
0.21%
430.004 $
2565,639 ETH
0,02% Gần đây
27
1 $
0,9922 USDT
0.04%
365.600 $
366801,070 PAX
0,01% Gần đây
28
284 $
285,09 PAX
0.43%
196.766 $
692,780 BCHAB
0,01% Gần đây
29
0 $
0,31943 PAX
0.24%
195.427 $
614094,226 XRP
0,01% Gần đây
30
1 $
0,9994 TUSD
0.12%
171.818 $
172345,837 PAX
0,01% Gần đây
31
5.248 $
5260,77 PAX
-
170.763 $
32,541 BTC
0,01% Gần đây
32
76 $
76,02 PAX
0.3%
139.588 $
1843,093 LTC
0,01% Gần đây
33
1 $
1,0011 PAX
0.18%
102.210 $
102481,268 USDC
0,00% Gần đây
34
0 $
0,07222 PAX
0.72%
94.477 $
1313091,817 ADA
0,00% Gần đây
35
1 $
0,000189 BTC
0.99%
84.138 $
84988,040 PAX
0,00% Gần đây
36
5 $
5,119 PAX
0.33%
83.254 $
16324,787 EOS
0,00% Gần đây
37
1 $
0,9996 PAX
0.03%
75.069 $
75380,924 USDS
0,00% Gần đây
38
0 $
0,11011 PAX
0.32%
66.170 $
603012,869 XLM
0,00% Gần đây
39
0 $
0,02472 PAX
0.4%
45.848 $
1861105,670 TRX
0,00% Gần đây
40
1 $
1,006 USDT
5.18%
27.763 $
27418,130 PAX
0,00% khoảng 1 giờ trước
41
56 $
56,3 PAX
0.64%
27.324 $
487,143 BCHSV
0,00% Gần đây
42
1 $
0,00019052 BTC
-
25.885 $
25890,537 PAX
0,00% Gần đây
43
1 $
0,00019061 BTC
0.39%
25.831 $
25826,019 PAX
0,00% Gần đây
44
0 $
0,321 PAX
0.62%
23.972 $
74947,620 XRP
0,00% Gần đây
45
1 $
0,8915 USD
-
17.320 $
19428,000 PAX
0,00% Gần đây
46
5.247 $
5312,8771 PAX
9.51%
16.421 $
3,129 BTC
0,00% Gần đây
47
169 $
168,93 PAX
-
13.905 $
82,519 ETH
0,00% Gần đây
48
0 $
0,0007128 PAX
0.94%
12.819 $
18046234,192 BTT
0,00% Gần đây
49
1 $
0,9917 USDT
0.05%
12.590 $
12630,790 PAX
0,00% Gần đây
50
1 $
1,003 USDC
0.63%
10.492 $
10500,220 PAX
0,00% Gần đây
51
3 $
2,5719 PAX
0.36%
8.558 $
3339,893 WAVES
0,00% Gần đây
52
10 $
10,322 PAX
0.97%
6.942 $
675,070 NEO
0,00% Gần đây
53
67 $
67,17 PAX
0.46%
3.921 $
58,569 ZEC
0,00% Gần đây
54
5.255 $
5255 PAX
-
2.899 $
0,552 BTC
0,00% Gần đây
55
0 $
0,491 PAX
0.53%
2.749 $
5617,124 LINK
0,00% Gần đây
56
1 $
3,118 XRP
0.1%
2.144 $
2152,230 PAX
0,00% Gần đây
57
1 $
0,99 USDT
0.6%
1.827 $
1834,949 PAX
0,00% Gần đây
58
1 $
1,0022 PAX
-
1.347 $
1345,138 USDT
0,00% Gần đây
59
5.248 $
5281,92 PAX
0.24%
1.291 $
0,246 BTC
0,00% Gần đây
60
168 $
168,79 PAX
-
209 $
1,243 ETH
0,00% khoảng 1 giờ trước
61
1 $
0,99202765 USDT
0.76%
46 $
45,833 PAX
0,00% Gần đây
62
1 $
1,001 USD
0.2%
15 $
14,985 PAX
0,00% Gần đây
63
169 $
170,3 PAX
0.36%
8 $
0,047 ETH
0,00% Gần đây
64
EXX EXX
1 $
0,003955 ETH
41.54%
468.265 $
705565,810 PAX
0,02% Gần đây
65
1 $
0,0001258 BTC
66.67%
3.599 $
5452,000 PAX
0,00% Gần đây
66
5 $
5,4464704 PAX
0.58%
0 $
0,000 EOS
0,00% Gần đây
67
1 $
1,01 USDT
NaN%
0 $
0,000 PAX
0,00% Gần đây
68
0 $
0 BTC
NaN%
0 $
0,000 PAX
0,00% Gần đây
69
1 $
1,059 USD
-
0 $
0,000 PAX
0,00% Gần đây
70
1 $
0,00509414 ETH
-
0 $
0,000 PAX
0,00% Gần đây
71
1 $
0,00019647 BTC
100.0%
0 $
0,000 PAX
0,00% Gần đây
72
1 $
0,999 USDT
1.5%
0 $
0,000 PAX
0,00% Gần đây
73
1 $
0,95038 USDT
95.43%
0 $
0,000 PAX
0,00% Gần đây
74
1 $
0,00016138 BTC
-
0 $
0,000 PAX
0,00% Gần đây
75
1 $
0,99202765 USDT
-
46 $
45,833 PAX
khoảng 13 giờ trước
76
5.247 $
5177,88544658 PAX
3.24%
18 $
0,000 BTC
1 ngày trước
77
1 $
0,00019278 BTC
-
13 $
13,000 PAX
khoảng 5 giờ trước
78
1 $
0,94568633 USDT
10.8%
1 $
0,856 PAX
khoảng 14 giờ trước
79
1 $
0,00017733 BTC
26.18%
1 $
0,651 PAX
khoảng 14 giờ trước
80
1 $
6,715 CNYX
-
0 $
0,000 PAX
3 ngày trước
81
7 $
7 PAX
-
0 $
0,000 ETC
4 ngày trước
82
71 $
57,62403246 PAX
-
0 $
0,000 BSV
4 ngày trước
83
1 $
0,0001972 BTC
6.45%
0 $
0,000 PAX
2 ngày trước
84
1 $
500 DOGE
38.17%
1 $
0,577 PAX
khoảng 14 giờ trước
85
867 $
5 ETH
100.0%
0 $
0,000 PAX
khoảng 13 giờ trước
86
20 $
2,00000002 PAX
98.67%
0 $
0,000 LTC
1 ngày trước
Show More
Anomaly BTC/USD Stale