Tiền ảo: 4629
Sàn giao dịch: 322
Giá trị vốn hóa thị trường: 249.230.811.936 $ 1,6%
Lưu lượng 24 giờ: 64.518.224.937 $
Ưu thế:
BTC 57,2%
ETH 10,8%
XRP 6,82%
paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$0,997541 0,32%
0,00395028 ETH 0,43%
188 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$188.044.558
KL giao dịch trong 24 giờ
$474.228.841
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,985233 / $1,00
Nguồn cung khả dụng
188.531.467 / 188.531.467
PAX
USD

Sàn giao dịch Paxos Standard

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
8.096 $
8056,14 PAX
0.09% 870.263 $ 954.045 $
51.994.427 $
6422,085 BTC
10,95% khoảng 1 giờ trước
2
1 $
0,9943 USDT
0.01% 2.904.874 $ 1.470.346 $
14.048.192 $
14084381,657 PAX
2,96% Gần đây
3
1 $
0,99424 USDT
0.0% 343.302 $ 558.591 $
38.383.295 $
38468738,905 PAX
8,09% Gần đây
4
1 $
1,001 PAX
0.13% 542.954 $ 1.260.904 $
1.857.252 $
1860079,950 USDC
0,39% Gần đây
5
1 $
0,9951 USDT
0.01% 673.271 $ 479.985 $
5.340.167 $
5349620,120 PAX
1,13% Gần đây
6
254 $
254,58 PAX
0.07% 133.824 $ 119.978 $
10.872.166 $
42814,084 ETH
2,29% Gần đây
7
1 $
0,9946 USDT
0.04% 136.404 $ 266.759 $
6.689.815 $
6711873,747 PAX
1,41% Gần đây
8
7.979 $
8041,04 PAX
0.41% 490.725 $ 359.069 $
46.708 $
5,854 BTC
0,01% Gần đây
9
1 $
0,9945 USDT
0.03% 168.995 $ 292.280 $
52.622 $
52756,310 PAX
0,01% Gần đây
10
92 $
92,45 PAX
0.01% 13.993 $ 29.284 $
5.875.366 $
63683,882 LTC
1,24% Gần đây
11
1 $
0,9991 TUSD
0.1% 259.560 $ 79.190 $
1.479.983 $
1483847,882 PAX
0,31% Gần đây
12
1 $
0,0001244 BTC
0.16% 97.958 $ 171.555 $
2.401.279 $
2402228,243 PAX
0,51% Gần đây
13
ZB ZB
1 $
6,9824 QC
0.28% 5.821 $ 255.300 $
2.005.371 $
2010201,384 PAX
0,42% Gần đây
14
8.032 $
8054 PAX
0.31% 108.981 $ 92.049 $
2.483.504 $
309,216 BTC
0,52% Gần đây
15
1 $
0,0001242 BTC
0.32% 40.142 $ 209.584 $
1.325.285 $
1328409,894 PAX
0,28% Gần đây
16
6 $
6,3579 PAX
0.34% 48.398 $ 33.016 $
2.625.980 $
414068,949 EOS
0,55% Gần đây
17
29 $
28,8276 PAX
0.18% 52.461 $ 39.788 $
1.926.685 $
66756,180 BNB
0,40% Gần đây
18
252 $
254,644 PAX
0.43% 130.429 $ 61.442 $
2.887 $
11,446 ETH
0,00% Gần đây
19
8.011 $
8042,03 PAX
0.19% 51.738 $ 41.717 $
1.306.907 $
163,145 BTC
0,28% Gần đây
20
1 $
0,9954 USDT
0.21% 46.688 $ 78.066 $
762.092 $
763211,390 PAX
0,16% Gần đây
21
1 $
1 PAX
0.19% 109.914 $ 44.441 $
294.941 $
295685,778 USDS
0,06% Gần đây
22
1 $
0,9943 USDT
0.02% 36.278 $ 34.364 $
987.623 $
989761,800 PAX
0,21% Gần đây
23
92 $
92,55 PAX
0.38% 48.268 $ 22.310 $
849.901 $
9192,107 LTC
0,18% Gần đây
24
0 $
0,09181 PAX
0.04% 21.131 $ 28.580 $
902.423 $
9867659,841 BTMX
0,19% Gần đây
25
415 $
416,49 PAX
0.47% 33.489 $ 21.809 $
779.031 $
1875,189 BCHAB
0,16% Gần đây
26
252 $
252,69 PAX
0.15% 39.933 $ 34.975 $
396.937 $
1576,984 ETH
0,08% Gần đây
27
1 $
2,4637 XRP
0.09% 35.471 $ 43.776 $
5.857 $
5889,530 PAX
0,00% Gần đây
28
1 $
0,996 USDT
0.4% 46.624 $ 6.178 $
69.485 $
69599,474 PAX
0,01% Gần đây
29
1 $
0,00012317 BTC
0.57% 4.703 $ 51.161 $
23.970 $
24239,382 PAX
0,01% Gần đây
30
0 $
0,0839 PAX
0.49% 14.835 $ 18.975 $
124.783 $
1491033,101 ADA
0,03% Gần đây
31
0 $
0,02798 PAX
0.64% 21.110 $ 4.092 $
183.425 $
6561955,504 TRX
0,04% Gần đây
32
0 $
0,13813 PAX
0.37% 9.725 $ 12.370 $
192.469 $
1394752,313 XLM
0,04% Gần đây
33
11 $
11,511 PAX
0.65% 13.317 $ 4.206 $
115.020 $
10017,392 NEO
0,02% Gần đây
34
1 $
1,00465155 USDT
1.44% 9.506 $ 12.450 $
3.587 $
3562,020 PAX
0,00% Gần đây
35
0 $
0,0010185 PAX
0.84% 7.137 $ 6.283 $
115.780 $
113787929,093 BTT
0,02% Gần đây
36
1 $
1,00465155 USDT
1.44% 9.252 $ 11.914 $
3.587 $
3562,020 PAX
0,00% Gần đây
37
5 $
4,715 PAX
2.38% 3.964 $ 9.952 $
102.808 $
21859,544 ATOM
0,02% Gần đây
38
254 $
255,04 PAX
3.77% 19.143 $ 1.849 $
4.158 $
16,394 ETH
0,00% Gần đây
39
76 $
76,12 PAX
0.92% 7.767 $ 9.008 $
24.187 $
318,547 ZEC
0,01% Gần đây
40
1 $
1,0009 PAX
1.75% 2.057 $ 9.176 $
87.908 $
87914,202 LINK
0,02% Gần đây
41
1 $
0,00012317 BTC
0.43% 2.544 $ 9.351 $
23.995 $
24239,382 PAX
0,01% Gần đây
42
1 $
1,006 PAX
0.34% 1.315 $ 8.505 $
13.093 $
13009,603 USDT
0,00% Gần đây
43
0 $
0,3728 PAX
0.64% 2.684 $ 3.593 $
62.217 $
167312,179 BAT
0,01% Gần đây
44
8.034 $
8076,74 PAX
2.6% 7.977 $ 1.896 $
12.145 $
1,512 BTC
0,00% Gần đây
45
2 $
2,4998 PAX
1.09% 3.982 $ 3.036 $
31.789 $
12729,157 WAVES
0,01% Gần đây
46
8 $
7,593 PAX
0.89% 1.487 $ 3.667 $
10.734 $
1412,378 ETC
0,00% Gần đây
47
7.943 $
8025,5 PAX
0.68% 3.295 $ 586 $
22.113 $
2,784 BTC
0,00% Gần đây
48
1 $
1,0011 USDT
1.81% 1.614 $ 1.922 $
8.782 $
8744,819 PAX
0,00% Gần đây
49
251 $
253,34 PAX
0.45% 654 $ 435 $
14.505 $
57,822 ETH
0,00% Gần đây
50
XT XT
1 $
6,991 SXC
0.13% 518 $ 592 $
3.569 $
3573,091 PAX
0,00% Gần đây
51
0 $
0,40381 PAX
0.32% 226 $ 403 $
9.745 $
24370,517 XRP
0,00% Gần đây
52
6 $
6,331 PAX
0.02% 29.511 $ 24.732 $
17.138.916 $
2710340,812 EOS
3,61% Gần đây
53
0 $
0,40472 PAX
0.33% 3.588 $ 39.020 $
2.105.131 $
5206522,206 XRP
0,44% Gần đây
54
8.199 $
7988,72819 PAX
4.81% 8 $ 545 $
73 $
0,004 BTC
0,00% Gần đây
55
1 $
0,00009999 BTC
99.97% 1.605 $ 8 $
16 $
20,005 PAX
0,00% khoảng 2 giờ trước
56
ZB ZB
7.933 $
7973,89 PAX
2.35% 23.804 $ 4.133 $
15.993.798 $
2016,006 BTC
3,37% Gần đây
57
8.025 $
8042,1 PAX
0.0% 122.088 $ 88.794 $
179.381.126 $
22351,609 BTC
37,81% Gần đây
58
1 $
0,00012318 BTC
1.97% 24 $ 42 $
78.592 $
79469,600 PAX
0,02% Gần đây
59
ZB ZB
1 $
0,995 USDT
0.07% 6.487 $ 9.088 $
20.555.489 $
20590738,947 PAX
4,33% Gần đây
60
252 $
253,01 PAX
0.02% 7.794 $ 1.922 $
16.837.737 $
66687,977 ETH
3,55% Gần đây
61
1 $
0,9943 USDT
0.69% 394 $ 355 $
4.544.735 $
4556443,160 PAX
0,96% Gần đây
62
1 $
0,00393633 ETH
1.97% 43 $ 55 $
943.933 $
948206,900 PAX
0,20% Gần đây
63
1 $
0,99521555 USDT
1.97% 59 $ 22 $
857.117 $
858970,520 PAX
0,18% Gần đây
64
EXX EXX
1 $
0,000108 BTC
11.11% 132 $ 10 $
861.044 $
993043,730 PAX
0,18% Gần đây
65
EXX EXX
1 $
0,808767 USDT
28.25% 8 $ 104 $
805.054 $
991878,550 PAX
0,17% Gần đây -
66
EXX EXX
1 $
0,0031 ETH
53.95% 5 $ 37 $
777.472 $
991697,990 PAX
0,16% Gần đây -
67
1 $
0,9949 USDT
1.02% - -
13.758.074 $
13779553,020 PAX
2,90% Gần đây -
68
1 $
0,9945 USDT
2.91% - -
4.575.224 $
4588417,000 PAX
0,96% Gần đây -
69
1 $
0,9952 USDT
0.41% - -
33.237 $
33363,330 PAX
0,01% Gần đây -
70
1 $
0,00012628 BTC
2.74% - -
17.424 $
17087,522 PAX
0,00% Gần đây -
71
1 $
1 USD
9.85% - -
17.688.812 $
17688812,290 PAX
3,73% Gần đây -
72
FEX FEX
1 $
0,9954 USDT
5.98% - -
442.896 $
443121,438 PAX
0,09% Gần đây -
73
1 $
0,989 USDT
0.8% - -
128 $
129,600 PAX
0,00% Gần đây -
74
1 $
0,9967 USDT
0.34% - -
5.170.266 $
5168985,530 PAX
1,09% Gần đây -
75
8.020 $
8035,01 PAX
0.9% - -
48.244 $
6,015 BTC
0,01% Gần đây -
76
ZB ZB
249 $
247,39 PAX
3.23% 2.062 $ 1.680 $
14.907.959 $
59850,836 ETH
3,14% Gần đây
77
18 $
21000 KRW
4.75% - -
29.496 $
1675,509 PAX
0,01% Gần đây -
78
1 $
1,001 USD
0.1% 87.153 $ 62.257 $
41.891 $
41849,069 PAX
khoảng 3 giờ trước
79
6 $
6,2961771 PAX
0.79% 58.486 $ 77.803 $
1.997 $
316,910 EOS
khoảng 15 giờ trước
80
1 $
0,99005 USD
3.43% 5.990 $ 68.573 $
37 $
36,963 PAX
khoảng 5 giờ trước
81
60 $
61,00836225 PAX
6.17% 27 $ 387 $
0 $
0,002 BSV
1 ngày trước
82
220 $
222 PAX
99.55% 33 $ 1 $
24 $
0,109 ETH
1 ngày trước
83
165 $
165 PAX
80.0% 1 $ 0 $
0 $
0,001 DASH
khoảng 5 giờ trước
84
3 $
7 PAX
95.3% 1 $ 1 $
0 $
0,000 LTC
4 ngày trước
85
1 $
0,9998 USD
99.88% 64 $ 21 $
20.284 $
20288,380 PAX
khoảng 21 giờ trước
86
0 $
0 USDT
99.89% 107 $ 4 $
0 $
0,000 PAX
6 ngày trước -
87
1 $
0,0001236 BTC
4.14% - -
4.425.322 $
4429368,800 PAX
6 ngày trước -
88
1 $
0,9979 USDC
3.92% - -
149.134 $
149088,600 PAX
3 ngày trước -
89
1 $
1,025 USD
16.58% - -
18 $
17,983 PAX
khoảng 24 giờ trước -
90
1 $
0,0039793212438646 ETH
- - -
532 $
526,878 PAX
khoảng 13 giờ trước -
91
1 $
0,004042012740908 ETH
- - -
504 $
503,063 PAX
4 ngày trước -
92
1 $
0,00014795 BTC
- - -
62 $
57,868 PAX
2 ngày trước -
93
156 $
0 PAX
66.79% - -
33 $
0,000 ETH
3 ngày trước -
94
7.709 $
0 PAX
69.86% - -
18 $
0,000 BTC
4 ngày trước -
95
1 $
0,0039495781873782 ETH
- - -
3 $
2,513 PAX
khoảng 13 giờ trước -
96
1 $
0,0001707 BTC
73.33% 910 $ 1 $
24.192 $
17867,000 PAX
khoảng 21 giờ trước
97
1 $
0,005951 ETH
99.57% 239 $ 3 $
14.995 $
10002,000 PAX
khoảng 21 giờ trước
98
397 $
400 PAX
52.39% 499 $ 499 $
0 $
0,000 BCH
5 ngày trước -
99
1.554 $
1500 PAX
98.85% 47 $ 6 $
0 $
0,000 BCH
6 ngày trước -
100
1 $
0,00013523 BTC
86.67% - -
0 $
0,000 PAX
khoảng 3 giờ trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale