Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
peerplays  (PPY)
Peerplays (PPY)
$0,296498 3.7%
0,00002189 BTC 0.5%
644 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.330.283
KL giao dịch trong 24 giờ
$21.156
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,279682 / $0,309701
Cung lưu thông
4.486.645 / 5.564.073
PPY
USD

Peerplays NZD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-29 2.077.489 NZ$ 24.449 NZ$ 0,458138 NZ$ N/A
2020-10-28 2.140.532 NZ$ 22.731 NZ$ 0,477348 NZ$ 0,458138 NZ$
2020-10-27 2.118.498 NZ$ 43.111 NZ$ 0,472179 NZ$ 0,477348 NZ$
2020-10-26 1.811.326 NZ$ 45.407 NZ$ 0,449156 NZ$ 0,472179 NZ$
2020-10-25 1.987.032 NZ$ 45.624 NZ$ 0,443794 NZ$ 0,449156 NZ$
2020-10-24 2.126.212 NZ$ 11.759,12 NZ$ 0,473745 NZ$ 0,443794 NZ$
2020-10-23 2.208.172 NZ$ 57.725 NZ$ 0,491247 NZ$ 0,473745 NZ$
2020-10-22 1.995.022 NZ$ 44.908 NZ$ 0,444904 NZ$ 0,491247 NZ$
2020-10-21 1.977.661 NZ$ 33.345 NZ$ 0,441038 NZ$ 0,444904 NZ$
2020-10-20 1.765.314 NZ$ 30.539 NZ$ 0,394047 NZ$ 0,441038 NZ$
2020-10-19 1.931.136 NZ$ 50.612 NZ$ 0,430701 NZ$ 0,394047 NZ$
2020-10-18 1.535.126 NZ$ 42.071 NZ$ 0,343514 NZ$ 0,430701 NZ$
2020-10-17 1.567.439 NZ$ 46.869 NZ$ 0,349143 NZ$ 0,343514 NZ$
2020-10-16 1.566.007 NZ$ 49.020 NZ$ 0,317367 NZ$ 0,349143 NZ$
2020-10-15 1.596.838 NZ$ 10.321,22 NZ$ 0,355774 NZ$ 0,317367 NZ$
2020-10-14 1.734.708 NZ$ 8.447,99 NZ$ 0,386652 NZ$ 0,355774 NZ$
2020-10-13 1.851.191 NZ$ 20.369 NZ$ 0,412897 NZ$ 0,386652 NZ$
2020-10-12 1.885.512 NZ$ 18.707,13 NZ$ 0,419939 NZ$ 0,412897 NZ$
2020-10-11 2.000.313 NZ$ 37.688 NZ$ 0,445729 NZ$ 0,419939 NZ$
2020-10-10 1.678.793 NZ$ 43.263 NZ$ 0,374175 NZ$ 0,445729 NZ$
2020-10-09 1.672.127 NZ$ 40.749 NZ$ 0,366535 NZ$ 0,374175 NZ$
2020-10-08 1.521.130 NZ$ 33.082 NZ$ 0,339035 NZ$ 0,366535 NZ$
2020-10-07 1.666.615 NZ$ 17.918,31 NZ$ 0,370738 NZ$ 0,339035 NZ$
2020-10-06 1.467.069 NZ$ 595,01 NZ$ 0,335180 NZ$ 0,370738 NZ$
2020-10-05 1.420.606 NZ$ 639,35 NZ$ 0,328084 NZ$ 0,335180 NZ$
2020-10-04 1.562.544 NZ$ 718,16 NZ$ 0,348266 NZ$ 0,328084 NZ$
2020-10-03 1.359.397 NZ$ 3.417,67 NZ$ 0,302967 NZ$ 0,348266 NZ$
2020-10-02 2.177.983 NZ$ 5.838,48 NZ$ 0,484978 NZ$ 0,302967 NZ$
2020-10-01 2.206.912 NZ$ 6.735,50 NZ$ 0,491500 NZ$ 0,484978 NZ$
2020-09-30 2.430.929 NZ$ 58.463 NZ$ 0,541648 NZ$ 0,491500 NZ$
2020-09-29 2.051.778 NZ$ 58.003 NZ$ 0,454780 NZ$ 0,541648 NZ$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android