Tiền ảo: 4628
Sàn giao dịch: 322
Giá trị vốn hóa thị trường: 247.890.006.128 $ 7,2%
Lưu lượng 24 giờ: 62.053.913.967 $
Ưu thế:
BTC 56,8%
ETH 10,9%
XRP 6,91%
peoplewave  (PWV)
Peoplewave (PWV)
$0,00045522 ?
Cập nhật lần cuối: 2019-05-14 11:25:17 UTC (5 ngày trước)
9 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Nguồn cung khả dụng
0 / 1.200.000.000
PWV
USD

Peoplewave (Nhà phát triển)

3
Sao
2
Người xem
1
Bản cập nhật
0
Người đóng góp
0
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề