Tiền ảo: 4692
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 252.231.267.358 $ 0,010%
Lưu lượng 24 giờ: 52.817.552.352 $
Ưu thế:
BTC 56,5%
ETH 10,6%
XRP 6,45%
peoplewave  (PWV)
Peoplewave (PWV)
$0,00045522 ?
Cập nhật lần cuối: 2019-05-14 11:25:17 UTC (11 ngày trước)
9 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Nguồn cung khả dụng
0 / 1.200.000.000
PWV
USD

Sàn giao dịch Peoplewave

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
N/A