Tiền ảo: 4681
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 253.232.517.604 $ 3,9%
Lưu lượng 24 giờ: 59.587.446.376 $
Ưu thế:
BTC 56,5%
ETH 10,6%
XRP 6,48%
peoplewave  (PWV)
Peoplewave (PWV)
$0,00045522 ?
Cập nhật lần cuối: 2019-05-14 11:25:17 UTC (10 ngày trước)
9 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Nguồn cung khả dụng
0 / 1.200.000.000
PWV
USD

Peoplewave (Tiện ích)

Widgets