perkscoin  (PCT)
PerksCoin (PCT)
$0,00032680 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-09-18 16:46:42 UTC (4 ngày trước)
40 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 100.000.000
PCT
USD

PerksCoin HUF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-09-19 0,00000000 Ft 478,44 Ft 0,099221 Ft N/A
2020-09-18 0,00000000 Ft 478,44 Ft 0,099221 Ft 0,099221 Ft
2020-09-15 0,00000000 Ft 2.582,90 Ft 0,03148191 Ft 0,099221 Ft
2020-09-14 0,00000000 Ft 2.582,90 Ft 0,03148191 Ft 0,03148191 Ft
2020-09-08 0,00000000 Ft 0,185186 Ft 0,092593 Ft 0,03148191 Ft
2020-09-07 0,00000000 Ft 0,185186 Ft 0,092593 Ft 0,092593 Ft
2020-09-05 0,00000000 Ft 52,56 Ft 0,095562 Ft 0,092593 Ft
2020-09-04 0,00000000 Ft 976,51 Ft 0,092692 Ft 0,095562 Ft
2020-09-03 0,00000000 Ft 0,137242 Ft 0,137448 Ft 0,092692 Ft
2020-09-02 0,00000000 Ft 2.656,59 Ft 0,107645 Ft 0,137448 Ft
2020-09-01 0,00000000 Ft 2.656,59 Ft 0,107645 Ft 0,107645 Ft
2020-08-28 0,00000000 Ft 0,03409947 Ft 0,03409947 Ft 0,107645 Ft
2020-08-27 0,00000000 Ft 104,29 Ft 0,069030 Ft 0,03409947 Ft
2020-08-26 0,00000000 Ft 104,29 Ft 0,069030 Ft 0,069030 Ft
2020-08-24 0,00000000 Ft 0,898751 Ft 0,069238 Ft 0,069030 Ft
2020-08-23 0,00000000 Ft 363,45 Ft 0,068978 Ft 0,069238 Ft
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android