🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
pillar  (PLR)
Pillar (PLR)
$0,02519096 -0.5%
0,00000078 BTC 0.7%
0,00001867 ETH 5.6%
860 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$6.533.230
KL giao dịch trong 24 giờ
$267.940
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,02462701 / $0,02617930
Cung lưu thông
259.348.201 / 800.000.000
PLR
USD

Pillar PLN (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-26 24.113.691 zł 961.992 zł 0,092801 zł N/A
2021-01-25 24.312.733 zł 475.054 zł 0,094654 zł 0,092801 zł
2021-01-24 24.036.065 zł 304.109 zł 0,092943 zł 0,094654 zł
2021-01-23 25.548.226 zł 902.153 zł 0,098599 zł 0,092943 zł
2021-01-22 19.606.667 zł 729.097 zł 0,074952 zł 0,098599 zł
2021-01-21 28.387.832 zł 426.757 zł 0,110420 zł 0,074952 zł
2021-01-20 18.903.606 zł 602.324 zł 0,073558 zł 0,110420 zł
2021-01-19 18.446.742 zł 437.822 zł 0,070745 zł 0,073558 zł
2021-01-18 17.897.094 zł 382.247 zł 0,070915 zł 0,070745 zł
2021-01-17 18.759.184 zł 531.882 zł 0,072181 zł 0,070915 zł
2021-01-16 18.816.486 zł 492.420 zł 0,072629 zł 0,072181 zł
2021-01-15 20.213.221 zł 53.929 zł 0,077828 zł 0,072629 zł
2021-01-14 19.911.069 zł 75.224 zł 0,077362 zł 0,077828 zł
2021-01-13 18.179.162 zł 33.755 zł 0,070190 zł 0,077362 zł
2021-01-12 20.140.018 zł 196.666 zł 0,078327 zł 0,070190 zł
2021-01-11 22.677.240 zł 102.102 zł 0,087425 zł 0,078327 zł
2021-01-10 24.436.059 zł 124.040 zł 0,093824 zł 0,087425 zł
2021-01-09 23.542.295 zł 104.368 zł 0,090952 zł 0,093824 zł
2021-01-08 23.865.769 zł 115.758 zł 0,092596 zł 0,090952 zł
2021-01-07 22.944.821 zł 80.918 zł 0,088880 zł 0,092596 zł
2021-01-06 19.808.684 zł 83.659 zł 0,076722 zł 0,088880 zł
2021-01-05 15.567.664 zł 48.059 zł 0,059901 zł 0,076722 zł
2021-01-04 15.408.153 zł 88.011 zł 0,060434 zł 0,059901 zł
2021-01-03 14.695.916 zł 164.174 zł 0,056432 zł 0,060434 zł
2021-01-02 15.032.949 zł 36.977 zł 0,057972 zł 0,056432 zł
2021-01-01 15.503.513 zł 49.522 zł 0,059779 zł 0,057972 zł
2020-12-31 15.295.956 zł 79.991 zł 0,058993 zł 0,059779 zł
2020-12-30 16.282.363 zł 63.206 zł 0,062881 zł 0,058993 zł
2020-12-29 16.991.456 zł 133.227 zł 0,065560 zł 0,062881 zł
2020-12-28 14.889.340 zł 117.272 zł 0,057140 zł 0,065560 zł
2020-12-27 14.142.899 zł 67.997 zł 0,054157 zł 0,057140 zł
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android