pivx  (PIVX)
PIVX (PIVX)
$0,368206 1.9%
0,00003411 BTC 1.9%
3.872 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$23.530.985
KL giao dịch trong 24 giờ
$767.347
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,355192 / $0,384758
Cung lưu thông
64.280.159 / ∞
PIVX
USD

PIVX ETH (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-09-30 65.329 ETH 446,559 ETH 0,00101007 ETH N/A
2020-09-29 65.078 ETH 2.217 ETH 0,00101365 ETH 0,00101007 ETH
2020-09-28 64.104 ETH 620,547 ETH 0,00101997 ETH 0,00101365 ETH
2020-09-27 65.625 ETH 524,809 ETH 0,00101894 ETH 0,00101997 ETH
2020-09-26 66.251 ETH 854,581 ETH 0,00102912 ETH 0,00101894 ETH
2020-09-25 67.239 ETH 649,520 ETH 0,00104689 ETH 0,00102912 ETH
2020-09-24 71.126 ETH 7.747 ETH 0,00109820 ETH 0,00104689 ETH
2020-09-23 67.251 ETH 773,477 ETH 0,00104568 ETH 0,00109820 ETH
2020-09-22 67.369 ETH 1.974 ETH 0,00104996 ETH 0,00104568 ETH
2020-09-21 66.655 ETH 1.329 ETH 0,00103808 ETH 0,00104996 ETH
2020-09-20 64.075 ETH 356,000 ETH 0,00099927 ETH 0,00103808 ETH
2020-09-19 63.914 ETH 658,980 ETH 0,00099420 ETH 0,00099927 ETH
2020-09-18 63.417 ETH 606,173 ETH 0,00099162 ETH 0,00099420 ETH
2020-09-17 68.636 ETH 632,556 ETH 0,00106886 ETH 0,00099162 ETH
2020-09-16 68.241 ETH 1.126 ETH 0,00106335 ETH 0,00106886 ETH
2020-09-15 68.959 ETH 558,796 ETH 0,00106901 ETH 0,00106335 ETH
2020-09-14 72.094 ETH 961,790 ETH 0,00112101 ETH 0,00106901 ETH
2020-09-13 70.630 ETH 544,958 ETH 0,00109873 ETH 0,00112101 ETH
2020-09-12 72.549 ETH 3.245 ETH 0,00113173 ETH 0,00109873 ETH
2020-09-11 78.778 ETH 3.491 ETH 0,00127413 ETH 0,00113173 ETH
2020-09-10 72.290 ETH 668,311 ETH 0,00112782 ETH 0,00127413 ETH
2020-09-09 73.348 ETH 610,827 ETH 0,00114337 ETH 0,00112782 ETH
2020-09-08 70.726 ETH 620,850 ETH 0,00110726 ETH 0,00114337 ETH
2020-09-07 68.488 ETH 735,032 ETH 0,00107075 ETH 0,00110726 ETH
2020-09-06 73.046 ETH 1.122 ETH 0,00114022 ETH 0,00107075 ETH
2020-09-05 67.103 ETH 1.377 ETH 0,00104788 ETH 0,00114022 ETH
2020-09-04 66.932 ETH 1.389 ETH 0,00104591 ETH 0,00104788 ETH
2020-09-03 67.339 ETH 1.205 ETH 0,00105216 ETH 0,00104591 ETH
2020-09-02 64.079 ETH 2.712 ETH 0,00101014 ETH 0,00105216 ETH
2020-09-01 76.039 ETH 2.111 ETH 0,00118753 ETH 0,00101014 ETH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android