Tiền ảo: 5875
Sàn giao dịch: 390
Giá trị vốn hóa thị trường: 225.344.658.969 $ 0,21%
Lưu lượng 24 giờ: 48.510.696.946 $
Ưu thế:
BTC 66,3%
ETH 8,78%
XRP 5,55%
plaza systems  (PLAZA)
Plaza Systems (PLAZA)
0 người thích điều này

Sàn giao dịch Plaza Systems

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
N/A