👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
polis  (POLIS)
Polis (POLIS)
$0,844895 -17%
0,00009785 BTC -13%
261 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$7.873.964
KL giao dịch trong 24 giờ
$14.319,06
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,841739 / $1,01
Cung lưu thông
9.342.505 / 25.000.000
POLIS
USD

Polis (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-20 0,05050711 BNB N/A
2020-01-19 0,06427904 BNB 0,05050711 BNB
2020-01-18 0,04568009 BNB 0,06427904 BNB
2020-01-17 0,05189260 BNB 0,04568009 BNB
2020-01-16 0,05068914 BNB 0,05189260 BNB
2020-01-15 0,05355175 BNB 0,05068914 BNB
2020-01-14 0,05732777 BNB 0,05355175 BNB
2020-01-13 0,05998699 BNB 0,05732777 BNB
2020-01-12 0,05873696 BNB 0,05998699 BNB
2020-01-11 0,06034176 BNB 0,05873696 BNB
2020-01-10 0,06472988 BNB 0,06034176 BNB
2020-01-09 0,06233790 BNB 0,06472988 BNB
2020-01-08 0,07395977 BNB 0,06233790 BNB
2020-01-07 0,06181194 BNB 0,07395977 BNB
2020-01-06 0,06380833 BNB 0,06181194 BNB
2020-01-05 0,06811957 BNB 0,06380833 BNB
2020-01-04 0,07030783 BNB 0,06811957 BNB
2020-01-03 0,06807935 BNB 0,07030783 BNB
2020-01-02 0,06934456 BNB 0,06807935 BNB
2020-01-01 0,06993097 BNB 0,06934456 BNB
2019-12-31 0,06855881 BNB 0,06993097 BNB
2019-12-30 0,07499855 BNB 0,06855881 BNB
2019-12-29 0,07657943 BNB 0,07499855 BNB
2019-12-28 0,07742339 BNB 0,07657943 BNB
2019-12-27 0,08301522 BNB 0,07742339 BNB
2019-12-26 0,08693128 BNB 0,08301522 BNB
2019-12-25 0,08072444 BNB 0,08693128 BNB
2019-12-24 0,06367134 BNB 0,08072444 BNB
2019-12-23 0,08763760 BNB 0,06367134 BNB
2019-12-22 0,08561085 BNB 0,08763760 BNB
2019-12-21 0,07948181 BNB 0,08561085 BNB
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android