Tiền ảo: 5961
Sàn giao dịch: 390
Giá trị vốn hóa thị trường: 203.795.301.126 $ -5,9%
Lưu lượng 24 giờ: 49.944.318.605 $
Ưu thế:
BTC 65,6%
ETH 8,55%
XRP 5,77%
polyswarm  (NCT)
PolySwarm (NCT)
$0,00152192 -10%
0,00000946 ETH -6,8%
67 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$2.359.062
KL giao dịch trong 24 giờ
$136.574
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00140240 / $0,00192077
Circulating Supply
1.546.457.128 / 1.885.913.075
NCT
USD

PolySwarm (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-09-22 0,00061542 BD N/A
2019-09-21 0,00058147 BD 0,00061542 BD
2019-09-20 0,00058801 BD 0,00058147 BD
2019-09-19 0,00055798 BD 0,00058801 BD
2019-09-18 0,00054469 BD 0,00055798 BD
2019-09-17 0,00052366 BD 0,00054469 BD
2019-09-16 0,00050006 BD 0,00052366 BD
2019-09-15 0,00050070 BD 0,00050006 BD
2019-09-14 0,00047140 BD 0,00050070 BD
2019-09-13 0,00046437 BD 0,00047140 BD
2019-09-12 0,00046066 BD 0,00046437 BD
2019-09-11 0,00045645 BD 0,00046066 BD
2019-09-10 0,00046674 BD 0,00045645 BD
2019-09-09 0,00045812 BD 0,00046674 BD
2019-09-08 0,00044611 BD 0,00045812 BD