Tiền ảo: 6246
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 202.793.330.898 $ 0,057%
Lưu lượng 24 giờ: 34.483.168.273 $
Ưu thế:
BTC 66,8%
ETH 7,95%
XRP 4,83%
polyswarm  (NCT)
PolySwarm (NCT)
$0,00165968 -4,8%
0,00001121 ETH -5,2%
72 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$2.568.365
KL giao dịch trong 24 giờ
$158.582
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00150720 / $0,00184821
Cung lưu thông
1.546.457.128 / 1.885.913.075
NCT
USD

PolySwarm (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-15 0,00217642 Fr. N/A
2019-11-14 0,00232153 Fr. 0,00217642 Fr.
2019-11-13 0,00211151 Fr. 0,00232153 Fr.
2019-11-12 0,00211653 Fr. 0,00211151 Fr.
2019-11-11 0,00229696 Fr. 0,00211653 Fr.
2019-11-10 0,00205491 Fr. 0,00229696 Fr.
2019-11-09 0,00210976 Fr. 0,00205491 Fr.
2019-11-08 0,00213097 Fr. 0,00210976 Fr.