Tiền ảo: 6121
Sàn giao dịch: 399
Giá trị vốn hóa thị trường: 235.361.703.004 $ 0,97%
Lưu lượng 24 giờ: 45.794.413.741 $
Ưu thế:
BTC 65,6%
ETH 8,55%
XRP 4,87%
polyswarm  (NCT)
PolySwarm (NCT)
$0,00218405 18%
0,00001179 ETH 16%
69 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.377.535
KL giao dịch trong 24 giờ
$197.170
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00184401 / $0,00230584
Cung lưu thông
1.546.457.128 / 1.885.913.075
NCT
USD

PolySwarm (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-10-22 0,119151 ₹ N/A
2019-10-21 0,111438 ₹ 0,119151 ₹
2019-10-20 0,108395 ₹ 0,111438 ₹
2019-10-19 0,113675 ₹ 0,108395 ₹
2019-10-18 0,118523 ₹ 0,113675 ₹
2019-10-17 0,117969 ₹ 0,118523 ₹
2019-10-16 0,121683 ₹ 0,117969 ₹
2019-10-15 0,116082 ₹ 0,121683 ₹
2019-10-14 0,114834 ₹ 0,116082 ₹
2019-10-13 0,116475 ₹ 0,114834 ₹
2019-10-12 0,114844 ₹ 0,116475 ₹
2019-10-11 0,124072 ₹ 0,114844 ₹
2019-10-10 0,117535 ₹ 0,124072 ₹
2019-10-09 0,115031 ₹ 0,117535 ₹
2019-10-08 0,112864 ₹ 0,115031 ₹