Tiền ảo: 6121
Sàn giao dịch: 399
Giá trị vốn hóa thị trường: 234.991.862.966 $ 0,62%
Lưu lượng 24 giờ: 44.974.543.376 $
Ưu thế:
BTC 65,6%
ETH 8,54%
XRP 4,87%
polyswarm  (NCT)
PolySwarm (NCT)
$0,00214621 -1,8%
0,00001159 ETH -3,2%
69 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.262.277
KL giao dịch trong 24 giờ
$179.515
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00196806 / $0,00230584
Cung lưu thông
1.546.457.128 / 1.885.913.075
NCT
USD

PolySwarm (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-10-20 0,00584465 zł N/A
2019-10-19 0,00612934 zł 0,00584465 zł
2019-10-18 0,00641775 zł 0,00612934 zł
2019-10-17 0,00639266 zł 0,00641775 zł
2019-10-16 0,00661797 zł 0,00639266 zł
2019-10-15 0,00634616 zł 0,00661797 zł
2019-10-14 0,00631784 zł 0,00634616 zł
2019-10-13 0,00639170 zł 0,00631784 zł
2019-10-12 0,00630219 zł 0,00639170 zł
2019-10-11 0,00684192 zł 0,00630219 zł
2019-10-10 0,00650294 zł 0,00684192 zł
2019-10-09 0,00636379 zł 0,00650294 zł
2019-10-08 0,00626462 zł 0,00636379 zł
2019-10-07 0,00606363 zł 0,00626462 zł
2019-10-06 0,00606457 zł 0,00606363 zł