Tiền ảo: 5942
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 222.798.610.543 $ 0,05887%
Lưu lượng 24 giờ: 47.989.448.017 $
Ưu thế:
BTC 66,1%
ETH 8,44%
XRP 5,67%
polyswarm  (NCT)
PolySwarm (NCT)
$0,00162093 -0,7305%
0,00000933 ETH -0,2731%
67 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$2.506.703
KL giao dịch trong 24 giờ
$209.857
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00153457 / $0,00173488
Circulating Supply
1.546.457.128 / 1.885.913.075
NCT
USD

PolySwarm (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-09-22 0,00119084 XDR N/A
2019-09-21 0,00112561 XDR 0,00119084 XDR
2019-09-20 0,00113767 XDR 0,00112561 XDR
2019-09-19 0,00107962 XDR 0,00113767 XDR
2019-09-18 0,00105471 XDR 0,00107962 XDR
2019-09-17 0,00101379 XDR 0,00105471 XDR
2019-09-16 0,00096584 XDR 0,00101379 XDR
2019-09-15 0,00096707 XDR 0,00096584 XDR
2019-09-14 0,00091063 XDR 0,00096707 XDR
2019-09-13 0,00089945 XDR 0,00091063 XDR
2019-09-12 0,00089338 XDR 0,00089945 XDR
2019-09-11 0,00088400 XDR 0,00089338 XDR
2019-09-10 0,00090383 XDR 0,00088400 XDR
2019-09-09 0,00089403 XDR 0,00090383 XDR
2019-09-08 0,00086419 XDR 0,00089403 XDR