Tiền ảo: 6121
Sàn giao dịch: 399
Giá trị vốn hóa thị trường: 237.383.511.540 $ 0,34%
Lưu lượng 24 giờ: 51.987.200.492 $
Ưu thế:
BTC 65,7%
ETH 8,39%
XRP 4,86%
polyswarm  (NCT)
PolySwarm (NCT)
$0,00212096 -3,7%
0,00001156 ETH -3,0%
69 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.265.550
KL giao dịch trong 24 giờ
$183.694
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00160530 / $0,00236945
Cung lưu thông
1.546.457.128 / 1.885.913.075
NCT
USD

PolySwarm (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-10-22 0,00121989 XDR N/A
2019-10-21 0,00113899 XDR 0,00121989 XDR
2019-10-20 0,00110710 XDR 0,00113899 XDR
2019-10-19 0,00116102 XDR 0,00110710 XDR
2019-10-18 0,00121047 XDR 0,00116102 XDR
2019-10-17 0,00120477 XDR 0,00121047 XDR
2019-10-16 0,00124107 XDR 0,00120477 XDR
2019-10-15 0,00118844 XDR 0,00124107 XDR
2019-10-14 0,00118136 XDR 0,00118844 XDR
2019-10-13 0,00119612 XDR 0,00118136 XDR
2019-10-12 0,00117884 XDR 0,00119612 XDR
2019-10-11 0,00127763 XDR 0,00117884 XDR
2019-10-10 0,00121009 XDR 0,00127763 XDR
2019-10-09 0,00118185 XDR 0,00121009 XDR
2019-10-08 0,00116121 XDR 0,00118185 XDR