Tiền ảo: 4681
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 249.454.909.611 $ 0,98%
Lưu lượng 24 giờ: 58.633.447.713 $
Ưu thế:
BTC 56,5%
ETH 10,6%
XRP 6,46%
polyswarm  (NCT)
PolySwarm (NCT)
$0,00227910 4,3%
0,00000919 ETH 3,5%
59 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.493.609
KL giao dịch trong 24 giờ
$223.917
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00218502 / $0,00246528
Nguồn cung khả dụng
1.546.457.128 / 1.885.913.075
NCT
USD

PolySwarm (Tiện ích)

Widgets