🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
poma  (POMAC)
POMA (POMAC)
$0,00006245 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-04-01 15:04:54 UTC (1 ngày trước)
17 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$9.705,25
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
155.398.800 / 5.000.000.000
POMAC
USD

POMA CZK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-04-02 0,00157003 Kč N/A
2020-03-21 0,00168354 Kč 0,00157003 Kč
2020-03-20 0,00159310 Kč 0,00168354 Kč
2020-03-17 0,00110801 Kč 0,00159310 Kč
2020-03-16 0,00126472 Kč 0,00110801 Kč
2020-03-15 0,00130497 Kč 0,00126472 Kč
2020-03-14 0,00130170 Kč 0,00130497 Kč
2020-03-13 0,00140366 Kč 0,00130170 Kč
2020-03-12 0,00355999 Kč 0,00140366 Kč
2020-03-07 0,00204611 Kč 0,00355999 Kč
2020-03-06 0,00205888 Kč 0,00204611 Kč
2020-03-05 0,00198871 Kč 0,00205888 Kč
2020-03-04 0,00198871 Kč 0,00198871 Kč
2020-03-03 0,00408133 Kč 0,00198871 Kč
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android