poma  (POMAC)
POMA (POMAC)
$0,00009159 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-06-27 14:48:52 UTC (10 ngày trước)
19 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$14.232,63
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
155.398.800 / 5.000.000.000
POMAC
USD

POMA EOS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-06-28 0,00003720 EOS N/A
2020-06-27 0,00003720 EOS 0,00003720 EOS
2020-06-25 0,00003724 EOS 0,00003720 EOS
2020-06-24 0,00003724 EOS 0,00003724 EOS
2020-06-22 0,00003706 EOS 0,00003724 EOS
2020-06-21 0,00003706 EOS 0,00003706 EOS
2020-06-18 0,00003681 EOS 0,00003706 EOS
2020-06-17 0,00003681 EOS 0,00003681 EOS
2020-06-15 0,00003667 EOS 0,00003681 EOS
2020-06-14 0,00003667 EOS 0,00003667 EOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android