poma  (POMAC)
POMA (POMAC)
$0,00011752 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-08-08 13:31:49 UTC (4 ngày trước)
19 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$18.263,16
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
155.398.800 / 5.000.000.000
POMAC
USD

POMA HKD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-08-09 0,00091087 HK$ N/A
2020-08-08 0,00091455 HK$ 0,00091087 HK$
2020-08-07 0,00091455 HK$ 0,00091455 HK$
2020-08-02 0,00090078 HK$ 0,00091455 HK$
2020-08-01 0,00086203 HK$ 0,00090078 HK$
2020-07-31 0,00085166 HK$ 0,00086203 HK$
2020-07-30 0,00086760 HK$ 0,00085166 HK$
2020-07-29 0,00085576 HK$ 0,00086760 HK$
2020-07-28 0,00085576 HK$ 0,00085576 HK$
2020-07-27 0,00076877 HK$ 0,00085576 HK$
2020-07-26 0,00076877 HK$ 0,00076877 HK$
2020-07-15 0,00071447 HK$ 0,00076877 HK$
2020-07-14 0,00071447 HK$ 0,00071447 HK$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android