🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
pool of stake  (PSK)
Pool of Stake (PSK)
$0,03205235 -13.6%
0,00000066 BTC -15.9%
0,00002043 ETH -18.3%
27 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$14.425,27
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,02740026 / $0,04124767
Cung lưu thông
? / 68.072.143
PSK
USD

Pool of Stake PKR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-03-06 0,00000000 ₨ 2.342.876 ₨ 5,03 ₨ N/A
2021-03-05 0,00000000 ₨ 3.043.735 ₨ 6,69 ₨ 5,03 ₨
2021-03-04 0,00000000 ₨ 2.656.427 ₨ 5,89 ₨ 6,69 ₨
2021-03-03 0,00000000 ₨ 2.456.618 ₨ 5,32 ₨ 5,89 ₨
2021-03-02 0,00000000 ₨ 2.938.494 ₨ 6,42 ₨ 5,32 ₨
2021-03-01 0,00000000 ₨ 2.818.540 ₨ 6,11 ₨ 6,42 ₨
2021-02-28 0,00000000 ₨ 2.860.220 ₨ 6,18 ₨ 6,11 ₨
2021-02-27 0,00000000 ₨ 2.912.994 ₨ 6,23 ₨ 6,18 ₨
2021-02-26 0,00000000 ₨ 3.159.649 ₨ 6,98 ₨ 6,23 ₨
2021-02-25 0,00000000 ₨ 3.243.549 ₨ 7,26 ₨ 6,98 ₨
2021-02-24 0,00000000 ₨ 3.485.873 ₨ 7,42 ₨ 7,26 ₨
2021-02-23 0,00000000 ₨ 3.922.466 ₨ 8,43 ₨ 7,42 ₨
2021-02-22 0,00000000 ₨ 2.463.321 ₨ 5,30 ₨ 8,43 ₨
2021-02-21 0,00000000 ₨ 8.812.869 ₨ 18,82 ₨ 5,30 ₨
2021-02-20 0,00000000 ₨ 3.125.597 ₨ 6,61 ₨ 18,82 ₨
2021-02-19 0,00000000 ₨ 1.886.034 ₨ 6,51 ₨ 6,61 ₨
2021-02-18 0,00000000 ₨ 335.114 ₨ 4,79 ₨ 6,51 ₨
2021-02-17 0,00000000 ₨ 1.719.323 ₨ 4,59 ₨ 4,79 ₨
2021-02-16 0,00000000 ₨ 1.887.945 ₨ 5,68 ₨ 4,59 ₨
2021-02-15 0,00000000 ₨ 1.887.945 ₨ 5,68 ₨ 5,68 ₨
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android