populous xbrl token  (PXT)
Populous XBRL Token (PXT)
$0,02282187 7.2%
0,00009538 ETH 5.0%
45 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.890,92
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,02128548 / $0,02285667
Cung lưu thông
? / 500.000.000
PXT
USD

Populous XBRL Token BDT (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-06-02 1,90 ৳ N/A
2020-06-01 2,04 ৳ 1,90 ৳
2020-05-31 1,92 ৳ 2,04 ৳
2020-05-30 1,87 ৳ 1,92 ৳
2020-05-29 3,63 ৳ 1,87 ৳
2020-05-28 3,33 ৳ 3,63 ৳
2020-05-27 3,50 ৳ 3,33 ৳
2020-05-26 2,32 ৳ 3,50 ৳
2020-05-25 1,58 ৳ 2,32 ৳
2020-05-24 1,45 ৳ 1,58 ৳
2020-05-23 1,71 ৳ 1,45 ৳
2020-05-22 1,46 ৳ 1,71 ৳
2020-05-21 1,44 ৳ 1,46 ৳
2020-05-18 1,49 ৳ 1,44 ৳
2020-05-16 0,748233 ৳ 1,49 ৳
2020-05-15 0,895523 ৳ 0,748233 ৳
2020-05-14 0,821568 ৳ 0,895523 ৳
2020-05-13 0,801472 ৳ 0,821568 ৳
2020-05-12 0,780773 ৳ 0,801472 ৳
2020-05-10 0,643676 ৳ 0,780773 ৳
2020-05-09 0,865631 ৳ 0,643676 ৳
2020-05-08 0,762837 ৳ 0,865631 ৳
2020-05-07 0,755480 ৳ 0,762837 ৳
2020-05-06 0,660214 ৳ 0,755480 ৳
2020-05-05 0,527891 ৳ 0,660214 ৳
2020-05-04 0,745157 ৳ 0,527891 ৳
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android