Tiền ảo: 5026
Sàn giao dịch: 350
Giá trị vốn hóa thị trường: 386.264.384.023 $ 14%
Lưu lượng 24 giờ: 98.705.939.690 $
Ưu thế:
BTC 62,6%
ETH 9,81%
XRP 5,40%
portal  (PORTAL)
Portal (PORTAL)
$0,00722428 -15%
0,00002023 ETH -26%
25 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$4.300.649
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.464.157
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00684270 / $0,00851148
Nguồn cung khả dụng
595.304.403 / 1.000.000.000
PORTAL
USD