Tiền ảo: 4986
Sàn giao dịch: 346
Giá trị vốn hóa thị trường: 290.345.146.210 $ 2,8%
Lưu lượng 24 giờ: 56.653.841.337 $
Ưu thế:
BTC 56,8%
ETH 9,87%
XRP 6,37%
portal  (PORTAL)
Portal (PORTAL)
EOS0,00082518 3,6%
0,00002113 ETH 1,5%
23 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
EOS491.232,28066413
KL giao dịch trong 24 giờ
EOS66.909,28646989
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
EOS0,00080397 / EOS0,00085944
Nguồn cung khả dụng
595.304.403 / 1.000.000.000
PORTAL
EOS

Portal - EOS Biểu đồ (PORTAL/EOS)

Tỷ lệ chuyển đổi từ Portal sang EOS cho ngày hôm nay là EOS0,00082518. Nó có nguồn cung lưu hành là 600 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là EOS66.909,28646989

1h
24h
7d
14d
30d
1y
-0,38%
3,6%
-3,0%
46%
20%

We're indexing our data. Come back later!