Tiền ảo: 6156
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 195.132.272.424 $ -8,4%
Lưu lượng 24 giờ: 71.554.296.649 $
Ưu thế:
BTC 66,1%
ETH 8,25%
XRP 5,17%
portal  (PORTAL)
Portal (PORTAL)
$0,00116312 -17%
0,00000780 ETH -9,7%
25 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$833.079
KL giao dịch trong 24 giờ
$101.278
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00106185 / $0,00141570
Cung lưu thông
716.243.805 / 1.000.000.000
PORTAL
USD

Portal (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-22 1,10 CLP$ N/A
2019-11-21 1,19 CLP$ 1,10 CLP$
2019-11-20 1,20 CLP$ 1,19 CLP$
2019-11-19 1,22 CLP$ 1,20 CLP$
2019-11-18 1,29 CLP$ 1,22 CLP$
2019-11-17 1,32 CLP$ 1,29 CLP$
2019-11-16 1,35 CLP$ 1,32 CLP$
2019-11-15 1,37 CLP$ 1,35 CLP$
2019-11-14 1,47 CLP$ 1,37 CLP$
2019-11-13 1,38 CLP$ 1,47 CLP$
2019-11-12 1,29 CLP$ 1,38 CLP$
2019-11-11 1,34 CLP$ 1,29 CLP$
2019-11-10 1,30 CLP$ 1,34 CLP$
2019-11-09 1,28 CLP$ 1,30 CLP$
2019-11-08 1,42 CLP$ 1,28 CLP$
2019-11-07 1,47 CLP$ 1,42 CLP$
2019-11-06 1,68 CLP$ 1,47 CLP$
2019-11-05 1,48 CLP$ 1,68 CLP$
2019-11-04 1,58 CLP$ 1,48 CLP$
2019-11-03 1,60 CLP$ 1,58 CLP$
2019-11-02 1,56 CLP$ 1,60 CLP$
2019-11-01 1,57 CLP$ 1,56 CLP$
2019-10-31 1,38 CLP$ 1,57 CLP$
2019-10-30 1,41 CLP$ 1,38 CLP$
2019-10-29 1,39 CLP$ 1,41 CLP$
2019-10-28 1,39 CLP$ 1,39 CLP$
2019-10-27 1,32 CLP$ 1,39 CLP$
2019-10-26 1,33 CLP$ 1,32 CLP$
2019-10-25 1,21 CLP$ 1,33 CLP$
2019-10-24 1,25 CLP$ 1,21 CLP$
2019-10-23 1,35 CLP$ 1,25 CLP$