Tiền ảo: 5014
Sàn giao dịch: 349
Giá trị vốn hóa thị trường: 342.120.028.598 $ 4,2%
Lưu lượng 24 giờ: 69.601.684.441 $
Ưu thế:
BTC 60,2%
ETH 9,81%
XRP 5,85%
portal  (PORTAL)
Portal (PORTAL)
LTC0,00006044 15%
0,00002571 ETH 13%
25 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
LTC35.980,00950802
KL giao dịch trong 24 giờ
LTC24.745,43958516
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
LTC0,00005226 / LTC0,00006700
Nguồn cung khả dụng
595.304.403 / 1.000.000.000
PORTAL
LTC

Portal - Litecoin Biểu đồ (PORTAL/LTC)

Tỷ lệ chuyển đổi từ Portal sang LTC cho ngày hôm nay là LTC0,00006044. Nó có nguồn cung lưu hành là 600 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là LTC24.745,43958516

1h
24h
7d
14d
30d
1y
0,27%
15%
48%
14%
69%

We're indexing our data. Come back later!