Tiền ảo: 5026
Sàn giao dịch: 350
Giá trị vốn hóa thị trường: 383.897.837.297 $ 14%
Lưu lượng 24 giờ: 97.019.646.312 $
Ưu thế:
BTC 62,5%
ETH 9,80%
XRP 5,42%
portal  (PORTAL)
Portal (PORTAL)
XAG0,00046144 -18%
0,00002000 ETH -28%
25 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
XAG274.700
KL giao dịch trong 24 giờ
XAG93.772
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
XAG0,00044699 / XAG0,00056302
Nguồn cung khả dụng
595.304.403 / 1.000.000.000
PORTAL
XAG

Portal - Silver - Troy Ounce Biểu đồ (PORTAL/XAG)

Tỷ lệ chuyển đổi từ Portal sang XAG cho ngày hôm nay là XAG0,00046144. Nó có nguồn cung lưu hành là 600 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là XAG93.772

1h
24h
7d
14d
30d
1y
0,70%
-18%
29%
21%
43%

We're indexing our data. Come back later!