Tiền ảo: 4660
Sàn giao dịch: 324
Giá trị vốn hóa thị trường: 241.417.893.472 $ -3,4%
Lưu lượng 24 giờ: 54.709.625.645 $
Ưu thế:
BTC 56,5%
ETH 10,8%
XRP 6,59%
power ledger  (POWR)
Power Ledger (POWR)
$0,119629 -0,41%
0,00048757 ETH 3,4%
2.055 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$49.955.447
KL giao dịch trong 24 giờ
$3.464.543
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,118309 / $0,126358
Nguồn cung khả dụng
418.736.223 / 1.000.000.000
POWR
USD

Sàn giao dịch Power Ledger

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
144 KRW
0.69% 16.134 $ 6.312 $
951.573 $
7869140,368 POWR
27,47% Gần đây
2
0 $
0,00001536 BTC
0.39% 4.536 $ 23.780 $
759.394 $
6415325,104 POWR
21,92% Gần đây
3
0 $
142 KRW
0.7% 20.314 $ 17.724 $
387.775 $
3251879,921 POWR
11,20% Gần đây
4
0 $
0,000015311 BTC
0.1% 8.693 $ 28.830 $
1.594 $
13559,300 POWR
0,05% Gần đây
5
0 $
0,00001539 BTC
0.65% 3.171 $ 11.637 $
71.814 $
605929,211 POWR
2,07% Gần đây
6
0 $
0,00001533 BTC
0.52% 2.144 $ 15.091 $
11.409 $
96822,000 POWR
0,33% Gần đây
7
0 $
0,00001539 BTC
0.78% 3.213 $ 8.783 $
71.860 $
605929,211 POWR
2,07% Gần đây
8
0 $
0,00048829 ETH
1.21% 974 $ 6.593 $
57.924 $
483447,967 POWR
1,67% Gần đây
9
0 $
0,00001534 BTC
0.58% 5.327 $ 3.160 $
17.019 $
143868,000 POWR
0,49% Gần đây
10
0 $
0,000481 ETH
2.34% 1.552 $ 4.817 $
5.402 $
45903,830 POWR
0,16% Gần đây
11
0 $
0,000481 ETH
2.12% 1.418 $ 3.417 $
5.396 $
45903,830 POWR
0,16% Gần đây
12
0 $
0,0004804 ETH
1.04% 129 $ 3.469 $
4.990 $
42307,000 POWR
0,14% Gần đây
13
0 $
0,00048574 ETH
1.54% 578 $ 2.771 $
1.878 $
15721,000 POWR
0,05% Gần đây
14
0 $
0,00001545 BTC
0.77% 936 $ 117 $
12.054 $
101245,681 POWR
0,35% Gần đây
15
0 $
0,1181 USDT
1.1% 72 $ 28 $
2.197 $
18639,335 POWR
0,06% Gần đây
16
0 $
0,00001543 BTC
1.88% 34 $ 629 $
426 $
3588,612 POWR
0,01% Gần đây
17
0 $
0,00047731 ETH
3.66% 28 $ 898 $
2 $
16,000 POWR
0,00% Gần đây
18
0 $
0,0004943 ETH
2.86% 230 $ 8 $
3.404 $
27836,348 POWR
0,10% khoảng 1 giờ trước
19
0 $
0,000487 ETH
1.86% 21 $ 38 $
116 $
973,404 POWR
0,00% Gần đây
20
0 $
0,00378 BNB
2.37% 2.530 $ 35 $
26.481 $
224752,083 POWR
0,77% Gần đây
21
0 $
3,8 THB
2.8% 75 $ 3.963 $
76.307 $
641356,578 POW
2,21% Gần đây
22
0 $
0,00048456 ETH
1.39% - -
243.615 $
2049061,000 POWR
7,03% Gần đây -
23
0 $
0,00047295 ETH
4.79% - -
140.384 $
1209575,000 POWR
4,05% Gần đây -
24
0 $
0,1691 AUD
5.56% - -
23.554 $
202395,180 POWR
0,68% Gần đây -
25
0 $
0,00001548 BTC
1.29% - -
13.649 $
114403,000 POWR
0,39% Gần đây -
26
0 $
0,00001531 BTC
3.02% - -
130.563 $
1106489,000 POWR
3,77% Gần đây -
27
0 $
0,00048581 ETH
4.22% - -
3.726 $
31255,000 POWR
0,11% Gần đây -
28
0 $
0,105923 EUR
13.82% - -
356 $
3011,167 POWR
0,01% Gần đây -
29
0 $
0,00001495 BTC
32.08% - -
158 $
1369,868 POWR
0,00% Gần đây -
30
0 $
0,0000159 BTC
- - -
348.500 $
2771403,310 POWR
9,80% khoảng 2 giờ trước -
31
0 $
0,0004962 ETH
- - -
51.179 $
421607,167 POWR
1,47% Gần đây -
32
0 $
0,00001541 BTC
- - -
12.205 $
102769,460 POWR
0,35% Gần đây -
33
0 $
0,00048479 ETH
- - -
11.438 $
96153,060 POWR
0,33% Gần đây -
34
0 $
0,11900049 USDT
- - -
10.001 $
83829,710 POWR
0,29% Gần đây -
35
0 $
0,1723507342746943 BNT
- - -
7.166 $
59448,874 POWR
0,21% Gần đây -
36
0 $
0,11900049 USD
- - -
6.987 $
58712,360 POWR
0,20% Gần đây -
37
0 $
0,0004893235081232 ETH
- - -
2 $
16,302 POWR
0,00% Gần đây -
38
0 $
0,00002405 BTC
3.34% - -
8.698 $
46767,835 POWR
0,25% Gần đây -
39
0 $
0,00049138 ETH
3.39% - -
82.341 $
665472,750 POWR
3 ngày trước -
40
0 $
0,00001635 BTC
3.16% - -
10.803 $
91743,119 POWR
6 ngày trước -
41
0 $
0,0004656 WETH
1.17% - -
60 $
518,790 POWR
2 ngày trước -
42
0 $
0,00047502 ETH
- - -
0 $
0,000 POWR
4 ngày trước -
43
0 $
0,00001562 BTC
- - -
0 $
0,000 POWR
4 ngày trước -
44
0 $
0,00047502 ETH
- - -
0 $
0,000 POWR
4 ngày trước -
45
0 $
0,00001562 BTC
- - -
0 $
0,000 POWR
4 ngày trước -
46
0 $
215 KRW
52.38% 537 $ 13 $
2 $
12,000 POWR
khoảng 6 giờ trước
47
0 $
0,0005190199755353 WETH
8.38% 3.745 $ 461 $
0 $
0,000 POWR
5 ngày trước -
48
0 $
0,0004383644497741 ETH
19.74% 555 $ 234 $
0 $
0,000 POWR
2 ngày trước -
49
0 $
0 ETH
60.26% - -
0 $
0,000 POWR
khoảng 9 giờ trước -
50
0 $
0,00001183 BTC
32.69% - -
0 $
0,000 POWR
khoảng 17 giờ trước -
51
0 $
0,00003999 BTC
- - -
0 $
0,000 POWR
1 ngày trước -
52
0 $
0,000536 ETH
43.75% - -
0 $
0,000 POWR
6 ngày trước -
53
0 $
0,00191882 ETH
73.33% - -
0 $
0,000 POWR
3 ngày trước -
54
0 $
0,0004837613365695 ETH
- - -
0 $
0,000 POWR
4 ngày trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale