Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
pride  (LGBTQ)
Pride (LGBTQ)
$0,00991264 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-10-25 17:33:26 UTC (khoảng 21 giờ trước)
26 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 18.400.000.000
LGBTQ
USD

Pride BMD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-26 0,00000000 $ 47,13 $ 0,00991264 $ N/A
2020-10-25 0,00000000 $ 193,37 $ 0,00989622 $ 0,00991264 $
2020-10-24 0,00000000 $ 105,27 $ 0,00985658 $ 0,00989622 $
2020-10-23 0,00000000 $ 105,27 $ 0,00985658 $ 0,00985658 $
2020-10-20 0,00000000 $ 1,35 $ 0,03568672 $ 0,00985658 $
2020-10-19 0,00000000 $ 22,86 $ 0,01001285 $ 0,03568672 $
2020-10-18 0,00000000 $ 22,86 $ 0,01001285 $ 0,01001285 $
2020-10-16 0,00000000 $ 0,923127 $ 0,01389484 $ 0,01001285 $
2020-10-15 0,00000000 $ 0,923127 $ 0,01389484 $ 0,01389484 $
2020-10-13 0,00000000 $ 11,26 $ 0,01007571 $ 0,01389484 $
2020-10-12 0,00000000 $ 26,66 $ 0,050789 $ 0,01007571 $
2020-10-11 0,00000000 $ 26,66 $ 0,050789 $ 0,050789 $
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android