🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
profile utility token  (PUT)
Profile Utility Token (PUT)
A$0,00223348 4.3%
0,00112584 QTUM
57 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
A$125.883
KL giao dịch trong 24 giờ
A$9.833,38
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
A$0,00211755 / A$0,00266506
Cung lưu thông
56.361.940 / 100.000.000
PUT
AUD

Profile Utility Token - Australian Dollar Biểu đồ (PUT/AUD)

Tỷ lệ chuyển đổi từ Profile Utility Token sang AUD cho ngày hôm nay là A$0,00223348. Nó có nguồn cung lưu hành là 60 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là A$9.833,38

1h
24h
7d
14d
30d
1y
0.3%
4.3%
-0.9%
16.6%
-42.3%
-88.5%

We're indexing our data. Come back later!

CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android