🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
profile utility token  (PUT)
Profile Utility Token (PUT)
XDR0,00091606 -4.0%
0,00104311 QTUM
57 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
XDR51.734
KL giao dịch trong 24 giờ
XDR3.739,39
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
XDR0,00087048 / XDR0,00100858
Cung lưu thông
56.361.940 / 100.000.000
PUT
XDR

Profile Utility Token - IMF Special Drawing Rights Biểu đồ (PUT/XDR)

Tỷ lệ chuyển đổi từ Profile Utility Token sang XDR cho ngày hôm nay là XDR0,00091606. Nó có nguồn cung lưu hành là 60 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là XDR3.739,39

1h
24h
7d
14d
30d
1y
-2.1%
-4.0%
-8.8%
3.2%
-50.1%
-89.9%

We're indexing our data. Come back later!

CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android