Tiền ảo: 5947
Sàn giao dịch: 390
Giá trị vốn hóa thị trường: 204.128.893.882 $ -8,4%
Lưu lượng 24 giờ: 45.098.214.235 $
Ưu thế:
BTC 65,9%
ETH 8,41%
XRP 5,75%
pundi x  (NPXS)
Pundi X (NPXS)
$0,00016235 -11%
0,00000102 ETH -3,4%
2.277 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$38.318.281
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.093.517
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00016166 / $0,00018390
Circulating Supply
236.519.288.706 / 259.810.708.832
NPXS
USD

Sàn giao dịch Pundi X

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,00000102 ETH
0.98% 34.151 $ 94.629 $
203.803 $
1259564240,441 NPXS
18,63% Gần đây
2
0 $
0,0001618 USDT
0.43% 1.447 $ 6.868 $
238.668 $
1475470553,522 NPXS
21,82% Gần đây
3
0 $
0,0000000218 BTC
0.46% 3.491 $ 4.844 $
2.224 $
13663144,942 NPXS
0,20% Gần đây
4
0 $
0,00000003 BTC
33.33% 201.351 $ 172.452 $
4.258 $
18993432,412 NPXS
0,39% Gần đây
5
0 $
0,00000003 BTC
33.33% 200.530 $ 171.756 $
4.256 $
18993432,412 NPXS
0,39% Gần đây
6
0 $
0,19 KRW
5.0% 0 $ 59.717 $
241.684 $
1490934471,114 NPXS
22,07% Gần đây
7
0 $
0,00000102 ETH
0.98% 12.288 $ 33.199 $
5.152 $
31793688,000 NPXS
0,47% Gần đây
8
0 $
2 IDR
33.33% 0 $ 41.901 $
3.863 $
27075594,221 NPXS
0,35% Gần đây
9
0 $
0,2 KRW
5.0% 34.501 $ 0 $
77.293 $
452972971,310 NPXS
7,06% Gần đây
10
0 $
0,0000000218 BTC
0.92% 10.137 $ 5.126 $
13.920 $
85515228,504 NPXS
1,27% Gần đây
11
0 $
0,00059764 XRP
0.52% 1.730 $ 5.473 $
23.095 $
143300713,000 NPXS
2,11% Gần đây
12
0 $
0,000161 USDT
1.23% 1.138 $ 5.317 $
2.449 $
15219013,000 NPXS
0,22% Gần đây
13
0 $
0,0001614 USDT
0.49% 625 $ 3.319 $
3.820 $
23679335,000 NPXS
0,35% Gần đây
14
0 $
0,00000102 ETH
0.97% 354 $ 1.162 $
6.280 $
38785776,700 NPXS
0,57% Gần đây
15
0 $
0,00000002 BTC
0.0% 0 $ 0 $
1 $
7777,000 NPXS
0,00% Gần đây
16
0 $
0,00000103 ETH
1.92% 629 $ 337 $
3.659 $
22328638,043 NPXS
0,33% Gần đây
17
0 $
0,00000103 ETH
0.97% 3 $ 340 $
756 $
4622935,837 NPXS
0,07% Gần đây
18
0 $
0,00000103 ETH
2.91% 98 $ 0 $
13.250 $
80550511,790 NPXS
1,21% Gần đây
19
0 $
0,002064 UQC
1.25% 1 $ 0 $
29 $
176566,938 NPXS
0,00% Gần đây
20
0 $
0,00016188 USDT
1.5% 0 $ 0 $
12 $
75923,000 NPXS
0,00% Gần đây
21
0 $
0,00000102 ETH
1.94% 8 $ 1 $
66 $
410911,000 NPXS
0,01% Gần đây
22
0 $
2,11999989 IDR
3.21% 0 $ 25 $
2.727 $
18023380,180 NPXS
0,25% Gần đây
23
0 $
0,0001594 USDC
9.32% 0 $ 265 $
4.534 $
28437064,264 NPXS
0,41% Gần đây
24
0 $
0,00000105 ETH
3.81% 7 $ 0 $
49 $
293319,705 NPXS
0,00% Gần đây
25
0 $
0,21 KRW
4.76% 53 $ 0 $
69 $
384595,188 NPXS
0,01% Gần đây
26
0 $
0,000001 ETH
6.6% 0 $ 0 $
1 $
5426,148 NPXS
0,00% Gần đây
27
0 $
0,000001 ETH
7.55% 0 $ 0 $
30 $
189915,164 NPXS
0,00% Gần đây
28
0 $
0,00000002 BTC
50.0% 0 $ 0 $
0 $
222,200 NPXS
0,00% Gần đây
29
0 $
0,00000101 ETH
2.91% 692 $ 0 $
91.024 $
567975673,890 NPXS
8,31% Gần đây
30
0 $
0,00000102 ETH
1.94% 77 $ 77 $
70.041 $
432273849,157 NPXS
6,39% Gần đây
31
0 $
0,000000022 BTC
3.15% 197 $ 532 $
18.863 $
114909347,000 NPXS
1,72% Gần đây
32
0 $
0,00000003 BTC
33.33% 1.127 $ 1.662 $
5 $
24066,000 NPXS
0,00% Gần đây
33
0 $
0,000000892 ETH
0.45% 204 $ 2 $
258 $
1811217,440 NPXS
0,02% khoảng 2 giờ trước
34
0 $
0,00000107 ETH
4.76% 132 $ 0 $
21.082 $
124329930,380 NPXS
1,92% Gần đây
35
0 $
0,0000010475 ETH
3.78% 22 $ 0 $
15.616 $
93980357,000 NPXS
1,43% Gần đây
36
0 $
0,00000002028 BTC
13.3% 388 $ 881 $
3 $
18600,000 NPXS
0,00% Gần đây
37
0 $
0,000001 ETH
5.66% 0 $ 0 $
5 $
29623,190 NPXS
0,00% Gần đây
38
0 $
0,0000000216 BTC
25.26% 14 $ 143 $
130 $
804657,319 NPXS
0,01% Gần đây
39
0 $
0,00000003 BTC
50.0% 30 $ 172 $
114 $
508965,000 NPXS
0,01% Gần đây
40
0 $
0,00018016 USDT
15.78% 0 $ 0 $
55 $
305601,765 NPXS
0,00% khoảng 3 giờ trước
41
0 $
0,0112 INR
21.02% 0 $ 17 $
0 $
1769,000 NPXS
0,00% khoảng 2 giờ trước
42
0 $
0,2 KRW
30.43% 0 $ 0 $
500 $
2932627,738 NPXS
0,05% Gần đây
43
0 $
0,000000054 BTC
42.59% 31 $ 0 $
27 $
66401,740 NPXS
0,00% khoảng 1 giờ trước
44
0 $
0,0001542 USDT
35.04% 193 $ 0 $
51 $
331840,980 NPXS
0,00% Gần đây -
45
0 $
0,00000002 BTC
75.0% 0 $ 52 $
10 $
69459,000 NPXS
0,00% Gần đây -
46
0 $
0,00000113 ETH
72.0% 0 $ 5 $
453 $
2405504,124 NPXS
0,04% khoảng 3 giờ trước -
47
0 $
0,00000002 BTC
66.67% 1 $ 7 $
92 $
613504,500 NPXS
0,01% Gần đây -
48
0 $
0,00000003 BTC
- - -
33.011 $
147111549,807 NPXS
3,01% Gần đây -
49
0 $
0,00000101 ETH
- - -
28.326 $
176896332,000 NPXS
2,59% Gần đây -
50
0 $
0,00000003 BTC
- - -
19.797 $
86794500,000 NPXS
1,78% khoảng 3 giờ trước -
51
0 $
0,000001 ETH
- - -
388 $
2442149,185 NPXS
0,04% Gần đây -
52
0 $
0,00015847 CHFT
- - -
350 $
2217000,000 NPXS
0,03% Gần đây -
53
0 $
0 BTC
33.33% 0 $ 1.679 $
0 $
0,000 NPXS
0,00% khoảng 3 giờ trước -
54
0 $
0,19 KRW
24.0% 0 $ 36 $
0 $
0,000 NPXS
0,00% Gần đây -
55
0 $
0,0000010026288079 ETH
12.03% 0 $ 237 $
368 $
2200000,000 NPXS
khoảng 6 giờ trước
56
0 $
0,00000114 ETH
0.88% 12 $ 3 $
201 $
1062918,000 NPXS
khoảng 11 giờ trước -
57
0 $
0,00103 TRY
90.75% 0 $ 0 $
299 $
1672815,506 NPXS
khoảng 5 giờ trước -
58
0 $
0,00307 LA
85.63% 0 $ 0 $
0 $
896,417 NPXS
khoảng 20 giờ trước -
59
0 $
2,3 IDR
- - -
2.651 $
16174147,166 NPXS
khoảng 3 giờ trước -
60
0 $
0,000001050569779 ETH
- - -
409 $
2330223,234 NPXS
khoảng 4 giờ trước -
61
0 $
0,01021 COS
- - -
2 $
12500,000 NPXS
khoảng 12 giờ trước -
62
0 $
0,00000109 ETH
- - -
2 $
10091,743 NPXS
khoảng 13 giờ trước -
63
0 $
0,00000133 ETH
- - -
0 $
104,000 NPXS
khoảng 23 giờ trước -
64
0 $
0,000247 USDT
1.62% 75 $ 0 $
3 $
10895,558 NPXS
khoảng 5 giờ trước
65
0 $
0,00000165 ETH
26.06% 3 $ 0 $
0 $
0,000 NPXS
6 ngày trước
66
0 $
0,00000015 BTC
50.0% 18.285 $ 0 $
0 $
0,000 NPXS
4 ngày trước -
67
0 $
0,00000002 BTC
33.33% 7.616 $ 6.793 $
0 $
0,000 NPXS
1 ngày trước -
68
0 $
0,0000999 USD
77.29% 0 $ 273 $
5 $
52271,417 NPXS
6 ngày trước -
69
0 $
0,00000003 BTC
49.11% 151 $ 56 $
0 $
0,000 NPXS
7 ngày trước -
70
0 $
0,00000202 ETH
71.78% 156 $ 0 $
0 $
0,000 NPXS
khoảng 8 giờ trước -
71
0 $
0,00000105 ETH
20.49% 0 $ 0 $
0 $
0,000 NPXS
5 ngày trước -
72
0 $
0,00003499 ETH
96.76% 105 $ 0 $
0 $
0,000 NPXS
1 ngày trước -
73
0 $
0,000001 ETH
59.2% 0 $ 17 $
0 $
0,000 NPXS
2 ngày trước -
74
0 $
0,00000003 BTC
- - -
0 $
0,000 NPXS
khoảng 16 giờ trước -
75
0 $
0,00017889 USDT
- - -
0 $
0,000 NPXS
4 ngày trước -
76
0 $
0,0000001 BTC
- - -
0 $
0,000 NPXS
2 ngày trước -
77
0 $
0,0000000326736571 BTC
- - -
0 $
0,000 NPXS
khoảng 23 giờ trước -
78
0 $
0,0000017041772997 ETH
- - -
0 $
0,000 NPXS
khoảng 23 giờ trước -
79
0 $
0,00000003 BTC
- - -
0 $
0,000 NPXS
4 ngày trước -
80
0 $
0,00000002 BTC
- - -
0 $
0,000 NPXS
2 ngày trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale