Tiền ảo: 4394
Sàn giao dịch: 314
Giá trị vốn hóa thị trường: 176.436.023.295 $ -4,3%
Lưu lượng 24 giờ: 249.483.913.293 $
Ưu thế:
BTC 54,5%
ETH 9,80%
XRP 7,15%
purple butterfly trading  (PBTT)
Purple Butterfly Trading (PBTT)
$3,97 -2,1%
0,00072960 BTC -0,25%
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$5.603,87
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$3,84 / $4,07
Nguồn cung khả dụng
0 / ?
PBTT
USD

Purple Butterfly Trading (Tiện ích)

Widgets