Tìm kiếm
Tiền ảo: 4371
Sàn giao dịch: 307
Giá trị vốn hóa thị trường: 181.546.424.579 $ -0,12%
Lưu lượng 24 giờ: 33.890.859.986 $
Ưu thế:
BTC 51,7%
ETH 10,1%
XRP 7,56%
qiibee  (QBX)
qiibee (QBX)
$0,00063666 ?
Cập nhật lần cuối: 2019-04-20 18:46:48 UTC (khoảng 10 giờ trước)
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Nguồn cung khả dụng
0 / 1.380.392.157
QBX
USD

Sàn giao dịch qiibee

# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
1
0 $
0,00000403 ETH
25.93%
430 $
615021,008 QBX
khoảng 16 giờ trước
2
0 $
0,00000012 BTC
16.67%
172 $
269488,043 QBX
khoảng 10 giờ trước
Show More
Anomaly BTC/USD Stale