🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
qredit  (XQR)
Qredit (XQR)
$0,00034879 3.8%
0,00000002 BTC 0.5%
210 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$34.213
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00031648 / $0,00035088
Cung lưu thông
? / ∞
XQR
USD

Qredit DKK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-11-29 0,00000000 kr. 54.666 kr. 0,00215252 kr. N/A
2020-11-28 0,00000000 kr. 38.997 kr. 0,00209196 kr. 0,00215252 kr.
2020-11-27 0,00000000 kr. 72.538 kr. 0,00210847 kr. 0,00209196 kr.
2020-11-26 0,00000000 kr. 158.063 kr. 0,00242538 kr. 0,00210847 kr.
2020-11-25 0,00000000 kr. 56.341 kr. 0,00252417 kr. 0,00242538 kr.
2020-11-24 0,00000000 kr. 72.433 kr. 0,00264989 kr. 0,00252417 kr.
2020-11-23 0,00000000 kr. 95.085 kr. 0,00269053 kr. 0,00264989 kr.
2020-11-22 0,00000000 kr. 55.694 kr. 0,00254999 kr. 0,00269053 kr.
2020-11-21 0,00000000 kr. 255.462 kr. 0,00252496 kr. 0,00254999 kr.
2020-11-20 0,00000000 kr. 173.031 kr. 0,00241926 kr. 0,00252496 kr.
2020-11-19 0,00000000 kr. 102.055 kr. 0,00220660 kr. 0,00241926 kr.
2020-11-18 0,00000000 kr. 57.243 kr. 0,00214086 kr. 0,00220660 kr.
2020-11-17 0,00000000 kr. 56.882 kr. 0,00209436 kr. 0,00214086 kr.
2020-11-16 0,00000000 kr. 62.948 kr. 0,00215396 kr. 0,00209436 kr.
2020-11-15 0,00000000 kr. 47.835 kr. 0,00195963 kr. 0,00215396 kr.
2020-11-14 0,00000000 kr. 50.584 kr. 0,00204240 kr. 0,00195963 kr.
2020-11-13 0,00000000 kr. 32.153 kr. 0,00215488 kr. 0,00204240 kr.
2020-11-12 0,00000000 kr. 23.822 kr. 0,00210711 kr. 0,00215488 kr.
2020-11-11 0,00000000 kr. 20.147 kr. 0,00204037 kr. 0,00210711 kr.
2020-11-10 0,00000000 kr. 21.846 kr. 0,00209173 kr. 0,00204037 kr.
2020-11-09 0,00000000 kr. 20.215 kr. 0,00207126 kr. 0,00209173 kr.
2020-11-08 0,00000000 kr. 28.750 kr. 0,00200592 kr. 0,00207126 kr.
2020-11-07 0,00000000 kr. 41.098 kr. 0,00244986 kr. 0,00200592 kr.
2020-11-06 0,00000000 kr. 29.543 kr. 0,00253105 kr. 0,00244986 kr.
2020-11-05 0,00000000 kr. 29.158 kr. 0,00225062 kr. 0,00253105 kr.
2020-11-04 0,00000000 kr. 31.910 kr. 0,00216436 kr. 0,00225062 kr.
2020-11-03 0,00000000 kr. 19.001,15 kr. 0,00215932 kr. 0,00216436 kr.
2020-11-02 0,00000000 kr. 9,87 kr. 0,00262627 kr. 0,00215932 kr.
2020-11-01 0,00000000 kr. 121.802 kr. 0,00222262 kr. 0,00262627 kr.
2020-10-31 0,00000000 kr. 11.316,91 kr. 0,00212036 kr. 0,00222262 kr.
2020-10-30 0,00000000 kr. 38.059 kr. 0,00222112 kr. 0,00212036 kr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android