Tiền ảo: 6278
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 195.993.009.633 $ -1,5%
Lưu lượng 24 giờ: 38.316.685.818 $
Ưu thế:
BTC 66,7%
ETH 8,06%
XRP 4,88%
qtum  (QTUM)
Qtum (QTUM)
$1,73 -0,38%
0,00023914 BTC 1,2%
4.721 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$166.795.914
KL giao dịch trong 24 giờ
$318.423.640
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$1,69 / $1,75
Cung lưu thông
96.230.004 / 107.822.406
QTUM
USD

Qtum (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-10 15,88 kr N/A
2019-12-09 15,88 kr 15,88 kr
2019-12-08 15,90 kr 15,88 kr
2019-12-07 15,95 kr 15,90 kr
2019-12-06 15,79 kr 15,95 kr
2019-12-05 15,71 kr 15,79 kr
2019-12-04 16,12 kr 15,71 kr
2019-12-03 16,05 kr 16,12 kr
2019-12-02 16,42 kr 16,05 kr
2019-12-01 16,51 kr 16,42 kr
2019-11-30 17,34 kr 16,51 kr
2019-11-29 16,52 kr 17,34 kr
2019-11-28 15,72 kr 16,52 kr
2019-11-27 15,25 kr 15,72 kr
2019-11-26 14,89 kr 15,25 kr
2019-11-25 14,85 kr 14,89 kr
2019-11-24 15,98 kr 14,85 kr
2019-11-23 15,25 kr 15,98 kr
2019-11-22 16,29 kr 15,25 kr
2019-11-21 17,34 kr 16,29 kr
2019-11-20 17,58 kr 17,34 kr
2019-11-19 17,90 kr 17,58 kr
2019-11-18 19,39 kr 17,90 kr
2019-11-17 19,52 kr 19,39 kr
2019-11-16 19,77 kr 19,52 kr
2019-11-15 21,14 kr 19,77 kr
2019-11-14 20,80 kr 21,14 kr
2019-11-13 20,57 kr 20,80 kr
2019-11-12 19,31 kr 20,57 kr
2019-11-11 19,97 kr 19,31 kr
2019-11-10 19,49 kr 19,97 kr