👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
qtum  (QTUM)
Qtum (QTUM)
$1,86 -0,23%
0,00022333 BTC -0,40%
4.870 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$179.434.125
KL giao dịch trong 24 giờ
$289.894.077
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$1,84 / $1,89
Cung lưu thông
96.230.004 / 107.822.406
QTUM
USD

Qtum (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-26 57,10 ฿ N/A
2020-01-25 57,66 ฿ 57,10 ฿
2020-01-24 57,18 ฿ 57,66 ฿
2020-01-23 60,36 ฿ 57,18 ฿
2020-01-22 59,07 ฿ 60,36 ฿
2020-01-21 58,29 ฿ 59,07 ฿
2020-01-20 58,72 ฿ 58,29 ฿
2020-01-19 61,81 ฿ 58,72 ฿
2020-01-18 63,74 ฿ 61,81 ฿
2020-01-17 58,32 ฿ 63,74 ฿
2020-01-16 59,78 ฿ 58,32 ฿
2020-01-15 57,97 ฿ 59,78 ฿
2020-01-14 51,25 ฿ 57,97 ฿
2020-01-13 52,83 ฿ 51,25 ฿
2020-01-12 52,42 ฿ 52,83 ฿
2020-01-11 52,42 ฿ 52,42 ฿
2020-01-10 49,51 ฿ 52,42 ฿
2020-01-09 50,90 ฿ 49,51 ฿
2020-01-08 52,52 ฿ 50,90 ฿
2020-01-07 52,12 ฿ 52,52 ฿
2020-01-06 49,02 ฿ 52,12 ฿
2020-01-05 49,43 ฿ 49,02 ฿
2020-01-04 49,00 ฿ 49,43 ฿
2020-01-03 46,22 ฿ 49,00 ฿
2020-01-02 48,11 ฿ 46,22 ฿
2020-01-01 47,80 ฿ 48,11 ฿
2019-12-31 48,83 ฿ 47,80 ฿
2019-12-30 50,22 ฿ 48,83 ฿
2019-12-29 49,11 ฿ 50,22 ฿
2019-12-28 48,49 ฿ 49,11 ฿
2019-12-27 48,03 ฿ 48,49 ฿
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android