👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
qtum  (QTUM)
Qtum (QTUM)
$1,93 1,2%
0,00022411 BTC 1,6%
4.852 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$185.524.346
KL giao dịch trong 24 giờ
$346.505.032
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$1,86 / $1,96
Cung lưu thông
96.230.004 / 107.822.406
QTUM
USD

Qtum (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-21 1,39 XDR N/A
2020-01-20 1,40 XDR 1,39 XDR
2020-01-19 1,47 XDR 1,40 XDR
2020-01-18 1,52 XDR 1,47 XDR
2020-01-17 1,39 XDR 1,52 XDR
2020-01-16 1,43 XDR 1,39 XDR
2020-01-15 1,39 XDR 1,43 XDR
2020-01-14 1,23 XDR 1,39 XDR
2020-01-13 1,27 XDR 1,23 XDR
2020-01-12 1,26 XDR 1,27 XDR
2020-01-11 1,26 XDR 1,26 XDR
2020-01-10 1,19 XDR 1,26 XDR
2020-01-09 1,21 XDR 1,19 XDR
2020-01-08 1,25 XDR 1,21 XDR
2020-01-07 1,25 XDR 1,25 XDR
2020-01-06 1,18 XDR 1,25 XDR
2020-01-05 1,19 XDR 1,18 XDR
2020-01-04 1,18 XDR 1,19 XDR
2020-01-03 1,11 XDR 1,18 XDR
2020-01-02 1,16 XDR 1,11 XDR
2020-01-01 1,16 XDR 1,16 XDR
2019-12-31 1,18 XDR 1,16 XDR
2019-12-30 1,21 XDR 1,18 XDR
2019-12-29 1,18 XDR 1,21 XDR
2019-12-28 1,16 XDR 1,18 XDR
2019-12-27 1,16 XDR 1,16 XDR
2019-12-26 1,16 XDR 1,16 XDR
2019-12-25 1,16 XDR 1,16 XDR
2019-12-24 1,17 XDR 1,16 XDR
2019-12-23 1,22 XDR 1,17 XDR
2019-12-22 1,17 XDR 1,22 XDR
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android