quadrant protocol  (EQUAD)
Quadrant Protocol (EQUAD)
$0,00461926 -3.2%
0,00001194 ETH -2.8%
84 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$2.336.101
KL giao dịch trong 24 giờ
$43.841
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00472595 / $0,00493053
Cung lưu thông
489.997.516 / 1.000.000.000
EQUAD
USD

Quadrant Protocol CHF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-08-04 0,00437861 Fr. N/A
2020-08-03 0,00418854 Fr. 0,00437861 Fr.
2020-08-02 0,00383149 Fr. 0,00418854 Fr.
2020-08-01 0,00414223 Fr. 0,00383149 Fr.
2020-07-31 0,00357904 Fr. 0,00414223 Fr.
2020-07-30 0,00364327 Fr. 0,00357904 Fr.
2020-07-29 0,00352357 Fr. 0,00364327 Fr.
2020-07-28 0,00319287 Fr. 0,00352357 Fr.
2020-07-27 0,00341022 Fr. 0,00319287 Fr.
2020-07-26 0,00299639 Fr. 0,00341022 Fr.
2020-07-25 0,00289535 Fr. 0,00299639 Fr.
2020-07-24 0,00282527 Fr. 0,00289535 Fr.
2020-07-23 0,00242800 Fr. 0,00282527 Fr.
2020-07-22 0,00232548 Fr. 0,00242800 Fr.
2020-07-21 0,00145418 Fr. 0,00232548 Fr.
2020-07-20 0,00119065 Fr. 0,00145418 Fr.
2020-07-19 0,00123818 Fr. 0,00119065 Fr.
2020-07-18 0,00121940 Fr. 0,00123818 Fr.
2020-07-17 0,00123062 Fr. 0,00121940 Fr.
2020-07-16 0,00126640 Fr. 0,00123062 Fr.
2020-07-15 0,00121363 Fr. 0,00126640 Fr.
2020-07-14 0,00146287 Fr. 0,00121363 Fr.
2020-07-13 0,00149822 Fr. 0,00146287 Fr.
2020-07-12 0,00147769 Fr. 0,00149822 Fr.
2020-07-11 0,00148757 Fr. 0,00147769 Fr.
2020-07-10 0,00148291 Fr. 0,00148757 Fr.
2020-07-09 0,00153888 Fr. 0,00148291 Fr.
2020-07-08 0,00134234 Fr. 0,00153888 Fr.
2020-07-07 0,00137484 Fr. 0,00134234 Fr.
2020-07-06 0,00143699 Fr. 0,00137484 Fr.
2020-07-05 0,00163273 Fr. 0,00143699 Fr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android