Rank #1602
1.107 người thích điều này
quadrant protocol  (EQUAD)
Quadrant Protocol (EQUAD)
$0,004750924088 -5.9%
0,00000011 BTC -1.4%
0,00000164 ETH 1.0%
1.107 người thích điều này
$0,004732036286
24H Range
$0,005076949254
Vốn hóa thị trường $2.580.621
KL giao dịch trong 24 giờ $50.675
Cung lưu thông 543.182.923
Tổng cung 1.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Quadrant Protocol CHF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-09-28 2.427.815 Fr. 41.873 Fr. 0,00443549 Fr. N/A
2021-09-27 2.483.661 Fr. 51.039 Fr. 0,00460550 Fr. 0,00443549 Fr.
2021-09-26 2.451.049 Fr. 42.178 Fr. 0,00453872 Fr. 0,00460550 Fr.
2021-09-25 2.478.071 Fr. 162.065 Fr. 0,00453415 Fr. 0,00453872 Fr.
2021-09-24 2.490.426 Fr. 76.265 Fr. 0,00457114 Fr. 0,00453415 Fr.
2021-09-23 3.024.812 Fr. 76.320 Fr. 0,00558116 Fr. 0,00457114 Fr.
2021-09-22 2.847.269 Fr. 102.365 Fr. 0,00524182 Fr. 0,00558116 Fr.
2021-09-21 3.108.803 Fr. 176.515 Fr. 0,00574016 Fr. 0,00524182 Fr.
2021-09-20 3.374.874 Fr. 98.543 Fr. 0,00617720 Fr. 0,00574016 Fr.
2021-09-19 3.504.647 Fr. 98.040 Fr. 0,00642557 Fr. 0,00617720 Fr.
2021-09-18 3.544.302 Fr. 80.548 Fr. 0,00652502 Fr. 0,00642557 Fr.
2021-09-17 3.638.459 Fr. 93.549 Fr. 0,00673007 Fr. 0,00652502 Fr.
2021-09-16 3.566.413 Fr. 94.676 Fr. 0,00662033 Fr. 0,00673007 Fr.
2021-09-15 3.459.417 Fr. 69.524 Fr. 0,00638214 Fr. 0,00662033 Fr.
2021-09-14 3.383.640 Fr. 190.827 Fr. 0,00622109 Fr. 0,00638214 Fr.
2021-09-13 3.768.825 Fr. 96.570 Fr. 0,00690859 Fr. 0,00622109 Fr.
2021-09-12 4.066.492 Fr. 80.251 Fr. 0,00751771 Fr. 0,00690859 Fr.
2021-09-11 4.231.191 Fr. 82.120 Fr. 0,00777056 Fr. 0,00751771 Fr.
2021-09-10 4.467.401 Fr. 58.604 Fr. 0,00822449 Fr. 0,00777056 Fr.
2021-09-09 4.629.089 Fr. 50.400 Fr. 0,00844423 Fr. 0,00822449 Fr.
2021-09-08 4.479.141 Fr. 90.605 Fr. 0,00823991 Fr. 0,00844423 Fr.
2021-09-07 5.090.309 Fr. 64.675 Fr. 0,00940082 Fr. 0,00823991 Fr.
2021-09-06 5.141.547 Fr. 28.189 Fr. 0,00947430 Fr. 0,00940082 Fr.
2021-09-05 5.064.390 Fr. 43.607 Fr. 0,00934664 Fr. 0,00947430 Fr.
2021-09-04 5.159.212 Fr. 50.905 Fr. 0,00953328 Fr. 0,00934664 Fr.
2021-09-03 5.220.799 Fr. 156.769 Fr. 0,00967687 Fr. 0,00953328 Fr.
2021-09-02 4.290.500 Fr. 87.902 Fr. 0,00791153 Fr. 0,00967687 Fr.
2021-09-01 3.914.080 Fr. 127.177 Fr. 0,00718301 Fr. 0,00791153 Fr.
2021-08-31 3.752.509 Fr. 61.943 Fr. 0,00691903 Fr. 0,00718301 Fr.
2021-08-30 4.288.481 Fr. 114.368 Fr. 0,00787756 Fr. 0,00691903 Fr.
2021-08-29 3.607.081 Fr. 57.988 Fr. 0,00662359 Fr. 0,00787756 Fr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android