quadrant protocol  (EQUAD)
Quadrant Protocol (EQUAD)
$0,004276254023 5.6%
0,00000013 BTC -1.6%
0,00000215 ETH -0.1%
1.097 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$2.322.788
KL giao dịch trong 24 giờ
$190.896
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,003727655734 / $0,004331957499
Cung lưu thông
543.182.923 / 1.000.000.000

Quadrant Protocol EOS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-06-23 652.895 EOS 50.917 EOS 0,00120868 EOS N/A
2021-06-22 618.626 EOS 34.290 EOS 0,00113004 EOS 0,00120868 EOS
2021-06-21 565.780 EOS 16.903 EOS 0,00104210 EOS 0,00113004 EOS
2021-06-20 576.507 EOS 12.702 EOS 0,00106670 EOS 0,00104210 EOS
2021-06-19 583.236 EOS 15.020 EOS 0,00106957 EOS 0,00106670 EOS
2021-06-18 579.695 EOS 17.483 EOS 0,00106722 EOS 0,00106957 EOS
2021-06-17 581.013 EOS 19.883 EOS 0,00106687 EOS 0,00106722 EOS
2021-06-16 576.972 EOS 14.112 EOS 0,00106303 EOS 0,00106687 EOS
2021-06-15 573.502 EOS 38.906 EOS 0,00105589 EOS 0,00106303 EOS
2021-06-14 579.147 EOS 16.541 EOS 0,00106603 EOS 0,00105589 EOS
2021-06-13 563.798 EOS 20.817 EOS 0,00104119 EOS 0,00106603 EOS
2021-06-12 568.550 EOS 14.228 EOS 0,00105189 EOS 0,00104119 EOS
2021-06-11 561.203 EOS 19.776 EOS 0,00103859 EOS 0,00105189 EOS
2021-06-10 567.632 EOS 23.018 EOS 0,00105001 EOS 0,00103859 EOS
2021-06-09 568.419 EOS 38.358 EOS 0,00104499 EOS 0,00105001 EOS
2021-06-08 571.895 EOS 26.266 EOS 0,00104541 EOS 0,00104499 EOS
2021-06-07 532.828 EOS 15.121 EOS 0,00097931 EOS 0,00104541 EOS
2021-06-06 529.981 EOS 18.100 EOS 0,00097598 EOS 0,00097931 EOS
2021-06-05 488.248 EOS 20.067 EOS 0,00089419 EOS 0,00097598 EOS
2021-06-04 470.220 EOS 16.940 EOS 0,00086286 EOS 0,00089419 EOS
2021-06-03 467.189 EOS 8.262 EOS 0,00086009 EOS 0,00086286 EOS
2021-06-02 451.539 EOS 15.178 EOS 0,00083574 EOS 0,00086009 EOS
2021-06-01 452.491 EOS 19.170 EOS 0,00082605 EOS 0,00083574 EOS
2021-05-31 428.722 EOS 7.320 EOS 0,00078318 EOS 0,00082605 EOS
2021-05-30 579.400 EOS 1.641 EOS 0,00104044 EOS 0,00078318 EOS
2021-05-29 593.538 EOS 1.884 EOS 0,00106375 EOS 0,00104044 EOS
2021-05-28 542.625 EOS 1.913 EOS 0,00088081 EOS 0,00106375 EOS
2021-05-27 725.565 EOS 2.057 EOS 0,00132073 EOS 0,00088081 EOS
2021-05-26 760.100 EOS 2.743 EOS 0,00139934 EOS 0,00132073 EOS
2021-05-25 473.458 EOS 2.302 EOS 0,00086977 EOS 0,00139934 EOS
2021-05-24 534.710 EOS 485,890 EOS 0,00098440 EOS 0,00086977 EOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android