Tiền ảo: 6251
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 203.756.593.102 $ 0,33%
Lưu lượng 24 giờ: 34.816.827.781 $
Ưu thế:
BTC 66,7%
ETH 8,03%
XRP 4,86%
quadrant protocol  (EQUAD)
Quadrant Protocol (EQUAD)
$0,00035734 -5,7%
0,00000238 ETH -7,8%
33 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$176.995
KL giao dịch trong 24 giờ
$372.891
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00032553 / $0,00038928
Cung lưu thông
489.997.516 / 1.000.000.000
EQUAD
USD

Quadrant Protocol (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-08 5,32 Rp N/A
2019-12-07 5,10 Rp 5,32 Rp
2019-12-06 5,05 Rp 5,10 Rp
2019-12-05 4,87 Rp 5,05 Rp
2019-12-04 5,08 Rp 4,87 Rp
2019-12-03 5,18 Rp 5,08 Rp
2019-12-02 5,22 Rp 5,18 Rp
2019-12-01 4,98 Rp 5,22 Rp
2019-11-30 4,39 Rp 4,98 Rp
2019-11-29 4,05 Rp 4,39 Rp
2019-11-28 3,87 Rp 4,05 Rp
2019-11-27 3,57 Rp 3,87 Rp
2019-11-26 6,29 Rp 3,57 Rp
2019-11-25 6,37 Rp 6,29 Rp
2019-11-24 7,01 Rp 6,37 Rp
2019-11-23 6,32 Rp 7,01 Rp
2019-11-22 6,62 Rp 6,32 Rp
2019-11-21 6,88 Rp 6,62 Rp
2019-11-20 7,22 Rp 6,88 Rp
2019-11-19 7,32 Rp 7,22 Rp
2019-11-18 7,23 Rp 7,32 Rp
2019-11-17 7,04 Rp 7,23 Rp
2019-11-16 7,19 Rp 7,04 Rp
2019-11-15 7,23 Rp 7,19 Rp
2019-11-14 6,90 Rp 7,23 Rp
2019-11-13 7,15 Rp 6,90 Rp
2019-11-12 21,79 Rp 7,15 Rp
2019-11-11 7,00 Rp 21,79 Rp
2019-11-10 7,01 Rp 7,00 Rp
2019-11-09 6,97 Rp 7,01 Rp
2019-11-08 7,38 Rp 6,97 Rp