quadrant protocol  (EQUAD)
Quadrant Protocol (EQUAD)
$0,004262579700 4.8%
0,00000013 BTC -2.3%
0,00000214 ETH -1.4%
1.097 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$2.330.162
KL giao dịch trong 24 giờ
$190.015
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,003727655734 / $0,004331957499
Cung lưu thông
543.182.923 / 1.000.000.000

Quadrant Protocol IDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-06-23 31.893.797.662 Rp 2.494.734.827 Rp 59,22 Rp N/A
2021-06-22 31.991.768.319 Rp 1.782.366.291 Rp 58,74 Rp 59,22 Rp
2021-06-21 37.080.837.361 Rp 1.100.138.906 Rp 67,83 Rp 58,74 Rp
2021-06-20 37.955.313.035 Rp 830.409.190 Rp 69,74 Rp 67,83 Rp
2021-06-19 38.672.095.786 Rp 993.725.212 Rp 70,76 Rp 69,74 Rp
2021-06-18 40.653.197.816 Rp 1.226.090.632 Rp 74,84 Rp 70,76 Rp
2021-06-17 40.575.632.395 Rp 1.389.718.884 Rp 74,57 Rp 74,84 Rp
2021-06-16 43.015.732.871 Rp 1.049.926.085 Rp 79,09 Rp 74,57 Rp
2021-06-15 43.304.194.410 Rp 2.939.216.310 Rp 79,77 Rp 79,09 Rp
2021-06-14 41.730.303.257 Rp 1.192.651.946 Rp 76,86 Rp 79,77 Rp
2021-06-13 39.167.514.140 Rp 1.435.072.651 Rp 71,78 Rp 76,86 Rp
2021-06-12 39.474.575.803 Rp 992.905.497 Rp 73,41 Rp 71,78 Rp
2021-06-11 40.870.176.833 Rp 1.439.065.983 Rp 75,57 Rp 73,41 Rp
2021-06-10 43.031.222.971 Rp 1.748.674.297 Rp 79,77 Rp 75,57 Rp
2021-06-09 41.204.883.315 Rp 2.770.042.534 Rp 75,46 Rp 79,77 Rp
2021-06-08 42.074.698.105 Rp 1.929.145.653 Rp 76,78 Rp 75,46 Rp
2021-06-07 44.220.165.689 Rp 1.263.928.810 Rp 81,86 Rp 76,78 Rp
2021-06-06 43.352.022.809 Rp 1.484.427.401 Rp 80,04 Rp 81,86 Rp
2021-06-05 41.719.059.129 Rp 1.720.119.823 Rp 76,65 Rp 80,04 Rp
2021-06-04 44.275.638.698 Rp 1.592.579.508 Rp 81,12 Rp 76,65 Rp
2021-06-03 42.487.960.718 Rp 751.365.058 Rp 78,22 Rp 81,12 Rp
2021-06-02 40.810.431.628 Rp 1.366.012.470 Rp 75,22 Rp 78,22 Rp
2021-06-01 41.794.309.038 Rp 1.793.840.041 Rp 77,30 Rp 75,22 Rp
2021-05-31 36.992.078.814 Rp 631.929.895 Rp 67,61 Rp 77,30 Rp
2021-05-30 49.208.771.868 Rp 142.230.622 Rp 90,20 Rp 67,61 Rp
2021-05-29 51.130.906.555 Rp 165.384.532 Rp 93,40 Rp 90,20 Rp
2021-05-28 54.380.392.058 Rp 190.852.666 Rp 87,90 Rp 93,40 Rp
2021-05-27 65.380.140.668 Rp 186.567.025 Rp 119,77 Rp 87,90 Rp
2021-05-26 59.890.004.779 Rp 216.115.391 Rp 110,26 Rp 119,77 Rp
2021-05-25 36.765.397.880 Rp 179.180.047 Rp 67,69 Rp 110,26 Rp
2021-05-24 32.785.129.203 Rp 29.791.794 Rp 60,36 Rp 67,69 Rp
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android