Tiền ảo: 6246
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 204.024.759.873 $ 2,0%
Lưu lượng 24 giờ: 40.186.593.507 $
Ưu thế:
BTC 66,9%
ETH 7,92%
XRP 4,81%
quadrant protocol  (EQUAD)
Quadrant Protocol (EQUAD)
$0,00038954 10%
0,00000263 ETH 9,7%
33 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$190.058
KL giao dịch trong 24 giờ
$422.873
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00033100 / $0,00038851
Cung lưu thông
489.997.516 / 1.000.000.000
EQUAD
USD

Quadrant Protocol (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-07 90,44 Bs.F N/A
2019-12-06 89,19 Bs.F 90,44 Bs.F
2019-12-05 85,86 Bs.F 89,19 Bs.F
2019-12-04 89,48 Bs.F 85,86 Bs.F
2019-12-03 91,02 Bs.F 89,48 Bs.F
2019-12-02 92,16 Bs.F 91,02 Bs.F
2019-12-01 87,92 Bs.F 92,16 Bs.F
2019-11-30 77,44 Bs.F 87,92 Bs.F
2019-11-29 71,43 Bs.F 77,44 Bs.F
2019-11-28 68,01 Bs.F 71,43 Bs.F
2019-11-27 62,95 Bs.F 68,01 Bs.F
2019-11-26 111,03 Bs.F 62,95 Bs.F
2019-11-25 112,44 Bs.F 111,03 Bs.F
2019-11-24 123,70 Bs.F 112,44 Bs.F
2019-11-23 111,46 Bs.F 123,70 Bs.F
2019-11-22 116,81 Bs.F 111,46 Bs.F
2019-11-21 121,69 Bs.F 116,81 Bs.F
2019-11-20 126,81 Bs.F 121,69 Bs.F
2019-11-19 129,39 Bs.F 126,81 Bs.F
2019-11-18 127,93 Bs.F 129,39 Bs.F
2019-11-17 124,34 Bs.F 127,93 Bs.F
2019-11-16 126,97 Bs.F 124,34 Bs.F
2019-11-15 127,64 Bs.F 126,97 Bs.F
2019-11-14 121,81 Bs.F 127,64 Bs.F
2019-11-13 126,40 Bs.F 121,81 Bs.F
2019-11-12 386,77 Bs.F 126,40 Bs.F
2019-11-11 124,08 Bs.F 386,77 Bs.F
2019-11-10 124,20 Bs.F 124,08 Bs.F
2019-11-09 123,64 Bs.F 124,20 Bs.F
2019-11-08 131,27 Bs.F 123,64 Bs.F
2019-11-07 131,50 Bs.F 131,27 Bs.F