🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
quadrant protocol  (EQUAD)
Quadrant Protocol (EQUAD)
$0,01260017 1.4%
0,00000022 BTC 3.0%
0,00000324 ETH -4.1%
1.094 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$6.844.198
KL giao dịch trong 24 giờ
$8.440,38
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01242799 / $0,01385301
Cung lưu thông
543.182.923 / 1.000.000.000
EQUAD
USD

Quadrant Protocol VEF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-09 745.561 Bs.F 964,42 Bs.F 0,00137950 Bs.F N/A
2021-05-08 666.996 Bs.F 1.400,14 Bs.F 0,00123068 Bs.F 0,00137950 Bs.F
2021-05-07 717.232 Bs.F 722,76 Bs.F 0,00133613 Bs.F 0,00123068 Bs.F
2021-05-06 761.948 Bs.F 6.009,36 Bs.F 0,00142845 Bs.F 0,00133613 Bs.F
2021-05-05 712.402 Bs.F 1.859,05 Bs.F 0,00129138 Bs.F 0,00142845 Bs.F
2021-05-04 815.305 Bs.F 1.863,50 Bs.F 0,00149680 Bs.F 0,00129138 Bs.F
2021-05-03 742.547 Bs.F 2.996,97 Bs.F 0,00127162 Bs.F 0,00149680 Bs.F
2021-05-02 879.850 Bs.F 7.832,98 Bs.F 0,00161794 Bs.F 0,00127162 Bs.F
2021-05-01 777.377 Bs.F 5.650,66 Bs.F 0,00143199 Bs.F 0,00161794 Bs.F
2021-04-30 1.092.309 Bs.F 14.250,63 Bs.F 0,00201277 Bs.F 0,00143199 Bs.F
2021-04-29 1.083.068 Bs.F 17.423,37 Bs.F 0,00199534 Bs.F 0,00201277 Bs.F
2021-04-28 1.096.950 Bs.F 9.184,46 Bs.F 0,00202139 Bs.F 0,00199534 Bs.F
2021-04-27 1.091.473 Bs.F 19.860,74 Bs.F 0,00200980 Bs.F 0,00202139 Bs.F
2021-04-26 989.093 Bs.F 11.240,28 Bs.F 0,00182136 Bs.F 0,00200980 Bs.F
2021-04-25 974.550 Bs.F 8.473,25 Bs.F 0,00178337 Bs.F 0,00182136 Bs.F
2021-04-24 1.099.461 Bs.F 30.286 Bs.F 0,00203088 Bs.F 0,00178337 Bs.F
2021-04-23 1.158.827 Bs.F 14.458,46 Bs.F 0,00212844 Bs.F 0,00203088 Bs.F
2021-04-22 1.130.396 Bs.F 12.491,65 Bs.F 0,00209812 Bs.F 0,00212844 Bs.F
2021-04-21 1.255.393 Bs.F 22.580 Bs.F 0,00232599 Bs.F 0,00209812 Bs.F
2021-04-20 915.507 Bs.F 10.725,83 Bs.F 0,00169016 Bs.F 0,00232599 Bs.F
2021-04-19 967.825 Bs.F 20.393 Bs.F 0,00180174 Bs.F 0,00169016 Bs.F
2021-04-18 1.101.359 Bs.F 6.894,50 Bs.F 0,00204047 Bs.F 0,00180174 Bs.F
2021-04-17 1.141.468 Bs.F 18.595,11 Bs.F 0,00211678 Bs.F 0,00204047 Bs.F
2021-04-16 1.164.771 Bs.F 8.903,64 Bs.F 0,00215828 Bs.F 0,00211678 Bs.F
2021-04-15 1.232.687 Bs.F 21.491 Bs.F 0,00216798 Bs.F 0,00215828 Bs.F
2021-04-14 1.052.949 Bs.F 21.000 Bs.F 0,00201344 Bs.F 0,00216798 Bs.F
2021-04-13 1.089.103 Bs.F 39.308 Bs.F 0,00207853 Bs.F 0,00201344 Bs.F
2021-04-12 894.524 Bs.F 12.934,21 Bs.F 0,00170997 Bs.F 0,00207853 Bs.F
2021-04-11 945.895 Bs.F 8.396,96 Bs.F 0,00180802 Bs.F 0,00170997 Bs.F
2021-04-10 1.004.032 Bs.F 11.037,24 Bs.F 0,00201813 Bs.F 0,00180802 Bs.F
2021-04-09 993.838 Bs.F 5.624,02 Bs.F 0,00190755 Bs.F 0,00201813 Bs.F
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android